Державна архівна служба України
  Державний архів Донецької області
  Укр
  Рус
  Eng
 






Архівні установи області станом на 01.01.2019

Архівні відділи міських рад


Архівні відділи та сектори райдержадміністрацій


Трудові архіви міських рад


Трудові архіви районних рад


Архівні установи області, що залишились на території, непідконтрольній органам державної влади України, станом на 01.01.2017

Архівні відділи міських рад

Міські архіви
Архівні відділи та сектори райдержадміністрацій

Трудові архіви міських рад


Трудові архіви районних рад

Архівна система Донецької області

Система архівних установ області на 01.01.2018:
 • державний архів Донецької області, який підзвітний та підконтрольний Донецькій облдержадміністрації та Державній архівній службі України;
 • 11 архівних відділів райдержадміністрацій, які підзвітні та підконтрольні районним державним адміністраціям та державному архіву Донецької області;
 • 1 архівний сектор райдержадміністрації, які підзвітний та підконтрольний районній державній адміністрації та державному архіву Донецької області;
 • 10 архівних відділів міських рад, які підзвітні та підконтрольні відповідним міським радам та державному архіву Донецької області;
 • 1 сектор з архівної роботи Виконавчого комітету міської ради, який підзвітний та підконтрольний відповідній міській раді та державному архіву Донецької області
 • 2 архівні відділи виконавчих комітетів міських рад, які підзвітні та підконтрольні відповідним міським радам та державному архіву Донецької області;
 • 2 архівні відділи військово-цивільних адміністрацій, які підзвітні та підконтрольні відповідним військово-цивільним адміністраціям та державному архіву Донецької області;
 • 10 трудових архівів районних рад;
 • 3 трудових архіва міських рад.


Зміни в архівній системі Донецької області у 2017 році
 • архівний відділ Торецької міської ради тимчасово призупинив роботу в структурі міської ради і розпочав функціонування в структурі військово – цивільної адміністрації м. Торецька як архівний відділ ві йськово – цивільної адміністрації.
 • на базі архівного відділу Вугледарської міської ради створено юридичну особу- архівний відділ Вугледарської міської ради.
 • архівний відділ Краматорської міської ради виведено з апарату виконкому міської ради і утворено архівний відділ Краматорської міської ради з правом юридичної особи.
 • на базі архівного відділу Покровської міської ради створено юридичну особу публічного права – архівний відділ Покровської міської ради.
 • міський архів Дружківської міської ради реорганізовано шляхом введення до структури виконавчого комітету Дружківської міської ради.
 • архівний відділ Лиманської міської ради реорганізовано шляхом підпорядковання виконавчому комітету Лиманської міської ради.
 • архівний відділ Краматорської міської ради виведено з апарату виконкому міської ради і утворено трудовий архів Краматорської міської ради з правом юридичної особи.
 • у зв’язку з припиненням повноважень Мар’їнської районної ради, трудовий архів при Мар’їнській районній раді тимчасово підпорядкований Мар’їнській військово-цивільній адміністрації.


Фонди архівних відділів міських рад, райдержадміністрацій, трудових архівів

Архівні відділи міських рад зберігають документи відповідних міських рад, їх відділів і управлінь, селищних, сільських рад, підпорядкованих міським радам, установ, організацій та підприємств міст області, документи особового походження, фото та відеодокументи. Ці документи відображають соціально-економічне становище, політичний, економічний і культурний розвиток міст та підпорядкованих їм населених пунктів.
В архівних відділах міських рад також зберігаються документи з особового складу ліквідованих установ та підприємств:
накази та заяви про прийняття та звільнення;
накази про атестацію робочих місць;
відомості нарахування заробітної плати;
особові рахунки;
акти нещасних випадків на виробництві;
журнали реєстрації нещасних випадків;
особові картки та справи звільнених працівників;
установчі та ліквідаційні документи;
документи з особового складу виборчих комісій по виборам 2006, 2010, 2015 років.

Архівні відділи райдержадміністрацій зберігають документи відповідних районних рад, райдержадміністрацій, їх відділів і управлінь, селищних, сільських рад, підпорядкованих райдержадміністраціям, колгоспів та колективних сільгосппідриємств, установ, організацій та промислових підприємств районів області, документи особового походження, фото та відеодокументи. Документи висвітлюють соціально-політичний, економічний стан відповідних районів.

Трудові архіви зберігають документи з особового складу ліквідованих установ та підприємств, колгоспів та колективних сільгосппідприємств: книги наказів з особового складу;
відомості по нарахуванню заробітної плати;
особові рахунки по нарахуванню заробітної плати;
книги обліку оплати праці колгоспників;
книги обліку трудового стажу і заробітку колгоспників;
незатребувані трудові книжки;
особові картки працівників;
акти реєстрації нещасних випадків на виробництві.
Також на зберіганні в трудових архівах знаходяться документи з особового складу виборчих комісій за 2004, 2006, 2010, 2015 роки.


Види документації та об'єм зберігання на 01.01.2019:

в архівних відділах міських рад:
 • 364 фондів, 109682 справ управлінської документації та документів особового походження
 • 402 одиниці обліку фотодокументів
 • 34 одиниці обліку відеодокументів
 • 1727 фонди, 127927 справ документів з особового складу
 • 742 книг і брошур
 • 72 річних комплекти журналів
 • 634 номери журналів
 • 299 річних підшивок газет
 • 198 спеціальних видань (карти, креслення, листівки, плакати тощо);


в архівних відділах райдержадміністрацій:
 • 862 фондів, 113746 справ управлінської документації та документів особового походження
 • 295 одиниць обліку фотодокументів
 • 14 одиниць обліку відеодокументів
 • 651 книга і брошюра
 • 71 річний комплект журналів
 • 523 номерів журналів
 • 85 річних підшивок газет
 • 120 спеціальних видань (карти, креслення, листівки, плакати тощо);


в трудових архівах міських рад:
 • 73655 справ з кадрових питань (особового складу)
 • 1246 документи тимчасового зберігання;


в трудових архівах районних рад:
 • 116631 справ з кадрових питань (особового складу)
 • 642 документ тимчасового зберігання;

 • На території Донецької області також діють 3 приватні архівні установи, які зберігають:
  202 фонди, 47986 справ, у тому числі: справ з кадрових питань (особового складу) - 47046, справ тимчасового зберігання - 940.
  [Розміщено 22.08.2018]


  Система архівних установ області на 01.01.2019:
  • державний архів Донецької області, який підзвітний та підконтрольний Донецькій облдержадміністрації та Державній архівній службі України;
  • 15 архівних відділів та 2 архівних сектори райдержадміністрацій, які підзвітні та підконтрольні районним державним адміністраціям та державному архіву Донецької області;
  • 25 архівних відділів міських рад, які підзвітні та підконтрольні відповідним міським радам та державному архіву Донецької області;
  • міський архів Дружківської міської ради, який підзвітний та підконтрольний Дружківській міській раді та державному архіву Донецької області;
  • міський архів Ясинуватської міської ради, який підзвітний та підконтрольний Ясинуватській міській раді та державному архіву Донецької області;
  • 14 трудових архівів районних рад;
  • 3 трудових архіва міських рад;
  • 25 підрозділів у складі архівних відділів міських рад, які виконують функції трудового архіву;
  • 17 трудових архівів при сільських та селищних радах Амвросіївського району,
  • 13 трудових архівів при сільських та селищних радах Шахтарського району.



  Архівні установи Донецької області. Довідник


  Статистичний збірник з основних показників роботи архівних установ Донецької області за 2013 рік
  [Розміщено 15.04.2014]


  Зміни в архівній системі Донецької області в 2013 році

  • Архівний сектор Амвросіївської райдержадміністрації ліквідовано, утворено архівний відділ (розпорядження голови Амвросіївської райдержадміністрації від 27.06.2013 № 183 "Про упорядкування структури райдержадміністрації").
  • Архівний сектор Артемівської райдержадміністрації ліквідовано, утворено архівний відділ (розпорядження голови Артемівської райдержадміністрації від 30.10.2013 № 402 "Про упорядкування структури райдержадміністрації").
  • Архівний сектор Добропільської райдержадміністрації ліквідовано, утворено архівний відділ Добропільської райдержадміністрації, як самостійний структурний підрозділ з правом юридичної особи публічного права (розпорядження голови райдержадміністрації від 01.04.2013 № 116 "Про впорядкування структури райдержадміністрації та її структурних підрозділів").
  • Архівний сектор Костянтинівської райдержадміністрації ліквідовано, утворено архівний відділ Костянтинівської райдержадміністрації, як самостійний структурний підрозділ з правом юридичної особи (розпорядження голови райдержадміністрації від 03.01.2013 № 1 "Про структуру райдержадміністрації").
  • Структурний підрозділ «Трудовий архів», який входив до складу архівного відділу Макіївської міської ради ліквідовано. Створено Комунальну установу "Макіївський міський архів" зі статусом юридичної особи (рішення сесії Макіївської міської ради від 26.07.2013 № 41/24).
  • Олександрівський районний Трудовий архів перейменовано в Об’єднаний трудовий архів селищної, сільських рад Олександрівського району (рішення сесії Олександрівської районної ради від 20.11.2013 № 6/34-354).




  Фонди архівних відділів міських рад, райдержадміністрацій, трудових архівів

  Архівні відділи міських рад зберігають документи відповідних міських рад, їх відділів і управлінь, селищних, сільських рад, підпорядкованих міським радам, установ, організацій та підприємств міст області, документи особового походження, фото та відеодокументи. Ці документи відображають соціально-економічне становище, політичний, економічний і культурний розвиток міст та підпорядкованих їм населених пунктів. В архівних відділах міських рад також зберігаються документи з особового складу ліквідованих установ та підприємств: накази та заяви про прийняття та звільнення; накази про атестацію робочих місць; відомості нарахування заробітної плати; особові рахунки; акти нещасних випадків на виробництві; журнали реєстрації нещасних випадків; особові картки та справи звільнених працівників; установчі та ліквідаційні документи; документи з особового складу виборчих комісій по виборам 2006, 2010 років.

  Архівні відділи райдержадміністрацій зберігають документи відповідних районних рад, райдержадміністрацій, їх відділів і управлінь, селищних, сільських рад, підпорядкованих райдержадміністраціям, колгоспів та колективних сільгосппідриємств, установ, організацій та промислових підприємств районів області, документи особового походження, фото та відеодокументи. Документи висвітлюють соціально-політичний, економічний стан відповідних районів.

  Трудові архіви зберігають документи з особового складу ліквідованих установ та підприємств, колгоспів та колективних сільгосппідприємств: книги наказів з особового складу; відомості по нарахуванню заробітної плати; особові рахунки по нарахуванню заробітної плати; книги обліку оплати праці колгоспників; книги обліку трудового стажу і заробітку колгоспників; незатребувані трудові книжки; особові картки працівників; акти реєстрації нещасних випадків на виробництві. Також на зберіганні в трудових архівах знаходяться документи з особового складу виборчих комісій за 2004, 2006, 2010 роки.




  На території Донецької області також діють 15 приватних архівних установ, які зберігають:
  1125 фондів, 176505 справ, у тому числі:
  справ з особового складу - 173572, справ тимчасового зберігання - 2973.




  Список ліквідованих підприємств, документи з особового складу яких знаходяться на зберіганні в трудових архівах, приватних архівах та у правонаступників           [Оновлено 01.01.2019]

  Списки ліквідованих підприємств, документи з особового складу яких знаходяться на зберіганні в трудових архівах, приватних архівах і у правонаступників (документи, які залишилися в архівах на території непідконтрольною органам державної влади України, станом на 2014 рік)           [Оновлено 01.01.2019]





 • Державний архів Донецької області © 2018