Бібліографія

 1. Cпеціальні друковані видання - путівники, описи, огляди, буклети, проспекти
  1. Государственный архив Донецкой области. Путеводитель. - Киев, 1984. - 232 с.


 2. Статті та інші публікації, які за змістом можна віднести до жанру оглядів фондів (пофондових, міжфондових тощо, тематичні не включені)
  1. Л.Д.Заднепровская. Документы Государственного архива Донецкой области как источник изучения истории народного образования Донбасса в конце XIX - начале ХХ века. Донбасс: прошлое, настоящее, будущее: Тезисы, доклады и сообщения III региональной научно-практической конференции (22 декабря 1994г.). - Донецк, 1994. - С.59-61
  2. А.И.Заднепровский, Л.Д.Заднепровская. Юзовка. Свято-Преображенское церковное братство. Новые страницы в истории Донбасса. - Донецк, 1995.- Кн.4 - С.18-68
  3. О.І.Задніпровський, Л.Д.Задніпровська. Церковнопарафіяльний літопис Богородицької церкви (1897-1926рр.). Студії з архівної справи та документознавства. - Київ, 1996. - Т.1 - С.103-106
  4. Н.Б.Метальникова. Органы народного образования в 18-19 годах (Из рассекреченных фондов госархива Донецкой области). Педагогічні скарбниці Донеччини. - 1996. №1. - С.61
  5. Л.Д.Заднепровская, О.А.Попова. Документы Госархива Донецкой области как источник по изучению истории Юзовки. "У истоков города Донецка". Материалы научно-практической конференции. История Юзовки. - Донецк, 1998. - С.23-28


 3. Археографічні видання - збірники документів із грифом архівної установи
  1. Донбас в революції 1905-1907рр. Збірник документів. / Склад: В.М.Євсєєв, В.К.Єрмаков, А.А.Сайко, Є.М.Стуканов. - Сталіно, 1955. - 83 с.
  2. Донбас в революції 1905-1907рр. Збірник документів./ Склад: А.А.Кліндухов, М.І.Маценко, В.Д.Полєжаєва, І.А.Пащенко, Є.М.Стуканов, Т.О.Шаповалов. - Сталіно: Сталінське обласне видавництво, 1957. - 218 с.
  3. Боротьба за владу Рад в Донбасі. Збірник документів і матеріалів. / Склад: В.І. Вілісова, А.А.Кліндухов, М.І.Маценко, В.М.Морозова, Є.С.Пискунова, В.Д.Полєжаєва, Є.М.Стуканов. - Сталіно: Сталінське обласне видавництво, 1957. - 406 с.
  4. Подлинные человеческие документы. Сборник документов./Склад: А.А.Кліндухов, М.І.Маценко, Є.М.Стуканов. - Сталіно: Сталінське обласне видавництво, 1960.- 144 с.
  5. Присягаю на вірність. Збірник документів. / Склад: В.Ф.Бурносов, В.Є.Вілісова, А.В.Грушко, Н.І.Маценко, В.Д.Полєжаєва, Є.М.Стуканов, Г.Г.Ткаченко. - Донецьк: Донбас, 1977. - 199 с.
  6. Піонери комуністичної праці. Збірник документів. / Склад: Ф.П.Євсєнков, Є.Л.Поколенко, В.Д.Смальченко, П.К.Сурженко. - Донецьк: Донецьке книжне видавництво, 1963. - 109 с.
  7. Донбас-Кузбас. Збірник документів і матеріалів. / Склад: А.В.Вовченко, А.С.Мазюкав, Т.В.Парфенов, Г.Я.Пономаренко, Є.С.Пискунова, Є.М.Стуканов, А.Н.Єрмаль. - Донецьк: Донбас, 1964. - 149 с.
  8. Дружба шахтарів Донбасу і Кузбасу. 1917-1972рр. Збірник документів. / склад: Є.Я.Дублякіна, Н.М.Заставська, С.М.Мельник, Є.І.Чусовитіна. - Донецьк: Донбас, 1972. - 246 с.
  9. Пролетарський інтернаціоналізм - наш прапор. Документи і матеріали про участь трудящих Донбасу в укріпленні інтернаціональних зв'язків Радянського Союзу з народами зарубіжних країн (1917-1974рр. / Склад: С.М.Мельник, В.Ф.Бурносов, О.В.Грушко, Н.М.Заставська, В.Д.Смальченко, Є.М.Стуканов, С.В.Титова. - Донецьк: Донбас, 1974. - 293 с.
  10. Донецька область в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945). Сборник документов. / Склад: О.В.Грушко, О.М.Гурбич, Н.М.Заставська, О.Г.Кандала, В.О.Шевченко. - Донецьк: Донбас, 1980. - 311 с.
  11. Летопись единения. Збірник документів і матеріалів. / Склад: В.С.Висоцька, О.М.Гурбич, Н.М.Заставська, О.Г.Кандала, В.І.Лєбєдєв, С.В.Титова. - Донецьк: Донбас, 1986. - 184 с.
  12. Промышленность и рабочие Донбасса. Октябрь 1917-июнь 1941гг. Сборник документов и материалов. / Склад: В.С.Висоцька, Н.М.Заставська, О.Г.Кандала, В.І.Лєбєдєв, З.Г.Лихолобова, А.М.Семененко, С.В.Титова. - Донецьк: Донбас, 1989. - 240 с.
  13. Історія донецького краю в документах і матеріалах. XVII - початок ХХ ст.. Матеріали для вчителів. / Склад: М.В.Коровіна, Н.Б.Метальнікова, В.В.Пірко, О.А.Попова, Н.Р.Темірова. - Донецьк, 1995. - 62 с.
  14. О.І.Задніпровський. Ліквідація куркульських господарств в Україні. Донецьк, 1997.- 71с.
  15. А.М.Міхненко. Історія Донбасу (1861-1945 рр.): Навчальний посібник. - Донецьк, 1999. - 245 с.
  16. А.О.Саржан. Новітня історія Донбасу (1945-1999 рр.): Навчальний посібник. - Донецьк, 1999. 463 с. Іл.
  17. Донбасс Православный. Фотоальбом. - Донецк: Фонд Золотой Скиф, 2000. - 269 с.


 4. Інші видання, що стосуються історії архівів, окремих фондів, колекцій
  1. Т.М.Глушко. Архівна справа в Донбасі наприкінці 20-х років. Нові сторінки історії Донбасу. - Донецьк, 2000. - Кн.8. - с.260-266


<<Повернення