Державна архівна служба України
Державний архів Донецької області
Адреса архіву: пр.Ломоносова, 156, м.Костянтинівка, Україна, 85102, тел. (06272) 2-52-05;
прийом громадян: ул.6-го Вересня,10 (каб.31), м.Костянтинівка, Україна, 85102, тел. (06272)2-15-42


E-mail: archive_dn@arch.gov.ua
  Eng
 


Яндекс.Метрика
Запобігання і протидія корупції

Загальні відомості

З метою здійснення ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії корупції, у разі виявлення корупційного правопорушення в діяльності посадових та службових осіб державного архіву Донецької області, інформацію можна надати за тел. (06272) 2-52-05 або за адресою: пр.Ломоносова, 156, м.Костянтинівка, Україна, 85102

Згідно плану роботи з кадрами, затвердженого Головою Державної архівної служби України, питання "Запобігання і протидія корупції" розглядається на засіданнях колегій держархіву области один раз на рік. Це питання постійно знаходиться на контролі у керівництва держархіву області.

Уповноважена особа по організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції:
Талалайкіна Ганна Сергіївна, служб. тел. (06272) 2-52-05
Нормативна база

Закони

Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7.04.2011 № 3206-VI

Закон України "Про державну службу" від 16.12.1993 № 3723-XII

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією" № 221-VII від 18.04.2013
        [Розміщено 20.05.2013]

Закон Украины "О противодействии коррупции" от 14.10.2014 № 1700-VII


Конвенції

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2006 № 251-V)

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ратифікована згідно із Законом України від 18.10.2006 № 252-V)

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (ратифікована згідно із Законом України від 16.03.2005 № 2476-ІV)

Укази

Указ Президента України "Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов`язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування" від 25.01.2012 № 33/2012

Указ Президента України "Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки" від 21.10.2011 № 1001/2011

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки" від 28.11.2011 № 1240

Накази Державної архівної служби України

Наказ Укрдержархіву "Про затвердження Переліку посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті Укрдержархіву, Державному департаменті СФД та установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву" від 29.03.2013 № 44

Наказ Укрдержархіву "Про затвердження Списку осіб, на яких покладено обов?язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції в Укрдержархіві, Державному департаменті СФД та установах, що належать до сфери управління Укрдержархіву" від 29.03.2013 № 45Аналітична і звітна інформація


Про стан виконання вимог антикорупційного законодавства протягом ІІ півріччя 2014 року та І півріччя 2015 року [Размещено 22.03.2016]

Про стан виконання вимог антикорупційного законодавства протягом ІІ півріччя 2013 року та І півріччя 2014 року [Размещено 26.02.2015]

Про стан дотримання вимог антикорупційного законодавства ІІ півріччя 2012 року та І півріччя 2013 року [Размещено 26.02.2015]

Аналітична інформація про стан виконання вимог антикорупційного законодавства в державному архіві Донецької області в 2012 році
          [Розміщено 23.01.2013]

Відомості про доходи

Відомості, зазначенні у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014, 2015 роки

Директор державного архіву Донецької області
Буценко Н.Д. (звільнена за власним бажанням, у зв'язку з виходом на пенсію - 29.05.2015)
[Размещено 15.04.2015; 03.06.2015; 12.04.2016]

Шишилік І.В. (назначено на посаду - 28.03.2016)
[Размещено 15.04.2015; 12.04.2016]

Заступник директора державного архіву Донецької області:
Пирожкова Н.В.
[Размещено 15.04.2015; 12.04.2016]

Новікова К.А.
[Размещено 31.07.2015]
Державний архів Донецької області © 2016