Новости за 2009 год

 • 29 вересня 2009 року державний архів Донецької області оголошує про проведення обласного конкурсу "Приязна архівна установа".
  Пропонуємо ознайомитися з матеріалами Оргкомітету по проведенню конкурсу ...Просмотр материалов...

 • 17 вересня 2009 року в держархіві Донецької області проведено розширене засідання колегії за результатами комплексних та контрольних перевірок в архівних установах області. В засіданні колегії взяли участь керівники апарату райдержадміністрацій, керуючи справами міськвиконкомів, керівники архівних відділів міських рад та райдержадміністрацій.
  Перед початком роботи колегії відбулась презентація книги «Харцызск: время, события, люди», в якій використано архівні документи фондів держархіву області.
  На колегії були обговорені питання поліпшення матеріально-технічної бази архівів, які вдалося вирішити при підтримці місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Також колегія відзначила низку проблем, що стримують розвиток архівної справи в області і прийняла рішення, спрямовані на поліпшення організації роботи архівних установ області.

 • 11 березня 2009 року в залі засідань Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації проведено розширене засідання колегії державного архіву Донецької області "Про підсумки діяльності архівних установ області у 2008 році". В засіданні колегії взяли участь заступник керівника апарату Донецької облдержадміністрації Ковальова Наталія Йосипівна, члени колегії держархіву області, керівники архівних установ області.
  Відкрила засідання колегії директор держархіву області, голова колегії Буценко Н.Д. У своїй доповіді Надія Дмитрівна відмітила, що діяльність архівних установ області була спрямована на реалізацію нормативно-правової бази з архівної справи, поповнення та забезпечення збереженості та державного обліку документів Національного архівного фонду, забезпечення потреби суспільства в ретроспективній документальній інформації через висвітлення актуальних питань історії України у засобах масової інформації.
  Разом з тим, невирішеним залишаються питання правового статусу та фінансування трудових архівів, приведення правового статусу архівних відділів до статусу юридичної особи, забезпечення архівів придатними для зберігання та додатковими приміщеннями, матеріально-технічне оснащення архівів.
  В обговоренні доповіді прийняли участь начальники архівних відділів Дзержинської, Кіровської міських рад, Мар’їнської, Шахтарської райдержадміністрацій.
  За основними показниками діяльності, кращим архівом 2008 року було визначено архівний відділ Маріупольської міської ради; кращим трудовим архівом - трудовий архів Першотравневої районної ради.
  Перший заступник директора держархіву області Широбокова Л.І. підвела підсумки огляду-конкурсу на кращу номенклатуру справ установи, організації та підприємства, кращий опис, архівну публікацію у пресі серед архівних установ. Переможців конкурсу нагороджено дипломами.

 • 11 марта в методкабинете Госархива Донецкой области открыта выставка "Карпатська Україна". Использовано 13 копий документов и фотографий, предоставленных Госкомархивом Украини

 • 9 февраля на официальном веб-сайте Госархива Донецкой области в разделе "Выставки on-line" размещена выставка "20-ая годовщина вывода советских войск из Афганистана"

 • 18 февраля на официальном веб-сайте Госархива Донецкой области в разделе "Фонды" опубликованы списки ликвидированных предприятий, документы по личному составу которых находятся на хранении в трудовых архивах Донецкой области.