Події за 2015


  • 28 травня 2015 року відбулося підвищення кваліфікації працівників держархіву області за темою "Забезпечення збереженості документів архіву"

  • 28 травня 2015 року відбулося засідання ЕПК держархіву області

  • 28 травня 2015 року відбулося засідання колегії держархіву області, на якій розглянуто питання: "Про стан охорони праці в держархіві області", "Стан правової роботи, дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів у державному архіві Донецької області за 2014 рік"

  • 14 травня 2015 року відбулася нарада з питань інвентаризації документів структурних підрозділів облдержадміністрації та організації роботи архівних підрозділів після переміщення на територію підконтрольної Україні

    Презентація "Номенклатура справ. Складання і впровадження у діловодство"

  • 11 березня 2015 року відбулося розширене засідання колегії держархіву області за результатами роботи архівних установ області у 2014 році і планових показників на 2015 рік

  • 26 лютого 2015 року директор держархіву області взяв участь у семінарах: "Питання впровадження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання"; "Впровадження результатів наукових досліджень в практику роботи архівних учрежедний України" Київ р.

  • 25 лютого 2015 року директор держархіву області взяв участь у розширеному засіданні колегії Архівної служби України присвячене підсумкам роботи державних архівних установ та установ страхового фонду документації в 2014 р. та їх завданням на 2015 р.