Державна архівна служба України
  Державний архів Донецької області
  Укр
  Рус
  Eng
 


Яндекс.Метрика
Доступ до публічної інформації

Загальні відомості

Робота по забезпеченню та здійсненню права кожного на доступ до публічної інформації в держархіві області виконується згідно з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Відповідальний за надання публічної інформації - головний спеціаліст відділу використання інформації документів державного архіву Донецької області Олійник Наталя Миколаївна

Запит на надання публічної інформації може подаватися в усній, письмовій або іншій формі (по пошті, по факсу, телефоном, електронною поштою).
Заявниками можуть бути фізичні і юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Письмовий запит на публічну інформацію подається шляхом заповнення типової форми запиту на публічну інформацію або в довільній формі і повинен містити в собі:
 • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) заявника, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (телефону) при його наявності;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити, зміст документу, відносно якого подано запит, якщо заявнику це відомо;
 • підпис і дату при умові подачі запиту в письмовій формі.

 • Публічна інформація на запит надається безкоштовно.
  Відповідь на запит надається в строк не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
  Термін розгляду запиту може бути подовжений з обгрунтуванням такого подовження. Про подовження терміну заявник інформується в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

  Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту. Відмова в задоволенні запиту на інформацію з обгрунтуванням відмови надається в письмовій формі.


  Форми для подання (письмового, усного, по електронній пошті) запита на отримання публічної інформації від фізичних і юридичних осіб, а також від об'єднань громадян без статусу юридичної особи


  Перелік документів держархіву області, які містять публічну інформацію
  1. Положення про державний архів Донецької області
   (розпорядження голови облдержадміністрації від 12.01.2017 № 20)
         [Розміщено 18.01.2017]
  2. Регламент роботи державного архіву Донецької області (наказ держархіву № 33 від 24.05.2012)
  3. Штатний розпис
  4. Кошторис держархіву області
  5. Інформація про використання бюджетних коштів
  6. Правила внутрішнього трудового розпорядку держархіву області
  7. Плани проведення і порядок денний:
   - розширених засідань колегій держархіву області,
   - виїзних засідань експертно-перевірної комісії держархіву області,
   - виїзних семінарів з обміну досвідом роботи керівників архівних установ, які проводить держархів області
  8. Порядок користування документами Національного архівного фонду України в державному архіві Донецької області
  9. План науково-дослідної та методичної роботи на 2017 рік
  10. План роботи колегії державного архіву Донецької області на 2017 рік


  Пояснення по виконанню архівними установами області Закону України "Про доступ до публічної інформації"

  Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок доступу до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.
  Згідно п.2 статті 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.
  Статтею 13 зазначеного Закону визначені розпорядники інформації, які відповідно до статті 14 зобов'язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення.
  Статтею 15 зазначеного Закону визначено, які саме види документів підлягають оприлюдненню.
  Архівні установи області не є розпорядниками публічної інформації, яку створюють органи виконавчої влади, підприємства, установи. Виходячи з основних завдань роботи, архіви забезпечують формування, облік, зберігання та використання документів Національного архівного фонду, як ретроспективної інформації. Таким чином, на виконання запитів про інформації, що надійшли до архівної установи, розповсюджуються норми Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про інформацію».
  Державний архів Донецької області © 2003 р.