Перелік документів держархіву області, які містять публічну інформацію 2021 рік

1.Положення про державний архів Донецької області 

2.Структура держархіву області 

     2.1 Структура Держархіву області з 01.07.2021

     2.2 Структура Держархіву області з 04.08.2021

3.Регламент роботи державного архіву Донецької області 

4.Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців державного архіву Донецької області 

5.Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників державного архіву Донецької області 

6.Колективний договір держархіву області 

7.Штатний розпис на 2021 рік

     7.1. Зміни до штатного  розпису з 01.07.2021

     7.2. Зміни до штатного розпису з 04.08.2021 

     7.3. Зміни до штатного розпису 21.10.2021 

     7.4. Зміни до тимчасового  штатного розпису з 01.12.2021

8.Тимчасовий штатний розпис на 2021 рік

     8.1. Зміни до тимчасового  штатного  розпису  з 01.07.2021

     8.2 Зміни до тимчасового штатного розпису з 04.08.2021

     8.3 Зміни до тимчасового розпису з 21.10.2021 

     8.4 Зміни до тимчасового розпису з 01.12.2021

9.Кошторис держархіву області на 2021 рік 

10.Звіт про використання бюджетних коштів за 2020 рік 

11.Річний план закупівель та додаток до нього

  1. План роботи державного архіву Донецької області та розвиток архівної справи на 2020 рік

12.1. Звіт роботи державного архіву Донецької області та плану розвитку архівної справи за 2019 рік

12.1.1 Пояснювальна записка до звіту держархіву області за 2019 рік

13.План роботи колегії державного архіву Донецької області на 2020 рік

14.План роботи експертно-перевірної комісії на 2020 рік

15.Наукова та методична робота:

План наукової та методичної роботи на 2021 рік

План науково-публікаційної роботи на 2021 рік

План впровадження наукових та методичних розробок на 2021 рік

Звіт про виконання плану наукової та методичної роботи за 2020 рік

Звіт про виконання плану науково-публікаційної роботи за 2020 рік

Звіт про виконання плану впровадження наукових та методичних розробок за 2020 рік

  1. Перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних 
  2. Порядок користування документами Національного архівного фонду України в державному архіві Донецької області 
  1. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у державному архіві Донецької області