Перелік документів держархіву області, які містять публічну інформацію 2024 рік

   1. Положення про державний архів Донецької області 
   2. Структура держархіву області 
   3. Регламент роботи державного архіву Донецької області 
   4. Колективний договір держархіву області 
   5. Перелік актів Державного архіву Донецької області,прийнятих у 2024 році
   6. Штатний розпис на 2024 рік
   6.1Штатний розпис на 2024 рік, затвердж. 22.02.2024
  1. 6.2Зміни до штатного розпису на 2024 рік №1, затверджені 15.03.2024
   1. Тимчасовий штатний розпис на 2024 рік
   2. Кошторис держархіву області на 2024 рік
   3. Звіт про використання бюджетних коштів за 2023 рік
   4. Звіт про проведені закупівлі у системі електронних закупівель «PROZORRO» протягом 2023 року 
   5. Перелік договорів, укладених Державним архівом Донецької області протягом 2023 року
   6. План розвитку архівної справи на 2024 рік 
   7. Звіт про роботу архівної установи та виконання плану розвитку архівної справи за 2023 рік 
   8. Наукова та методична робота:
   14.1 План наукової та методичної роботи на 2024 рік 
   12.2 План науково-публікаційної роботи на 2024 рік 
   14.3 План впровадження наукових та методичних розробок на 2024 рік 
   1. План роботи колегії на 2024 рік
   2. План роботи експертно-перевірної комісії на 2024 рік
   16.1 Звіт про роботу експертно-перевірної комісії за 2023 рік
   1. Порядок користування документами Національного архівного фонду України в державному архіві Донецької області
   2. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у державному архіві Донецької області 
   3. Перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних
   4. Інформаційна довідка про результати трискладового тесту наборів відкритих даних