Перелік документів держархіву області, які містять публічну інформацію 2022 рік

1.Положення про державний архів Донецької області 

2.Структура держархіву області 

3.Регламент роботи державного архіву Донецької області 

4.Колективний договір держархіву області 

5.Штатний розпис на 2022 рік 

6.Тимчасовий штатний розпис на 2022 рік 

7.Кошторис держархіву області на 2022 рік 

8.Звіт про використання бюджетних коштів за 2021 рік 

9.Річний план закупівель

10.План роботи державного архіву Донецької області та розвиток архівної справи на 2022 рік

11.1. Звіт роботи державного архіву Донецької області та плану розвитку архівної справи за 2021 рік

11.1.1 Пояснювальна записка до звіту держархіву області за 2021 рік

12.План роботи колегії державного архіву Донецької області на 2022 рік

13.План роботи експертно-перевірної комісії на 2022 рік

14.Наукова та методична робота:

14.1План наукової та методичної роботи на 2022 рік 

14.2План науково-публікаційної роботи на 2022 рік 

14.3План впровадження наукових та методичних розробок на 2022 рік 

14.4Звіт про виконання плану наукової та методичної роботи за 2021 рік 

14.5Звіт про виконання плану науково-публікаційної роботи за 2021 рік 

14.6Звіт про виконання плану впровадження наукових та методичних розробок за 2021 рік 

  1. Перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних 
  1. Порядок користування документами Національного архівного фонду України в державному архіві Донецької області 

  2. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у державному архіві Донецької області