Перелік документів держархіву області, які містять публічну інформацію 2020 рік

1.Положення про державний архів Донецької області

2.Структура держархіву області

3.Регламент роботи державного архіву Донецької області

4.Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців державного архіву Донецької області

5.Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників державного архіву Донецької області

6.Колективний договір держархіву області

7.Штатний розпис на 2020 рік

8.Тимчасовий штатний розпис на 2020 рік

9.Кошторис держархіву області на 2020 рік

10.Звіт про використання бюджетних коштів за 2019 рік

11.Річний план закупівель та додаток до нього

12. План роботи державного архіву Донецької області та розвиток архівної справи на 2020 рік
 • 12.1. Звіт роботи державного архіву Донецької області та плану розвитку архівної справи за 2019 рік
 • 12.1.1 Пояснювальна записка до звіту держархіву області за 2019 рік

 • 13.План роботи колегії державного архіву Донецької області на 2020 рік

  14.План роботи експертно-перевірної комісії на 2020 рік

  15.План науково-дослідної та методичної роботи на 2020 рік
 • 15.1. План публікаційної роботи на 2020 рік
 • 15.2 Звіт по виконанню плану науково-дослідної та методичної роботи за 2019 рік
 • 15.3 Звіт по виконанню плану публікаційної роботи за 2019 рік

 • 16. Перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних

  17. Порядок користування документами Національного архівного фонду України в державному архіві Донецької області

  18. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у державному архіві Донецької області

  19.Наказ про затвердження Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню державним архівом Донецької області у формі відкритих даних, та документів, що підлягають оприлюдненню на офіційному вебсайті державного архіву Донецької област