Державна архівна служба України
  Державний архів Донецької області
  Укр
  Рус
  Eng
 
Система архівних установ області на 01.01.2014
 • державний архів Донецької області, який підзвітний та підконтрольний Донецькій облдержадміністрації та Державній архівній службі України;
 • 15 архівних відділів та 2 архівних сектори райдержадміністрацій, які підзвітні та підконтрольні районним державним адміністраціям та державному архіву Донецької області;
 • 25 архівних відділів міських рад, які підзвітні та підконтрольні відповідним міським радам та державному архіву Донецької області;
 • міський архів Дружківської міської ради, який підзвітний та підконтрольний Дружківській міській раді та державному архіву Донецької області;
 • міський архів Ясинуватської міської ради, який підзвітний та підконтрольний Ясинуватській міській раді та державному архіву Донецької області;
 • 14 трудових архівів районних рад;
 • 3 трудових архіва міських рад;
 • 25 підрозділів у складі архівних відділів міських рад, які виконують функції трудового архіву;
 • 17 трудових архівів при сільських та селищних радах Амвросіївського району,
 • 13 трудових архівів при сільських та селищних радах Шахтарського району.
Зміни в архівній системі Донецької області в 2013 році

 • Архівний сектор Амвросіївської райдержадміністрації ліквідовано, утворено архівний відділ (розпорядження голови Амвросіївської райдержадміністрації від 27.06.2013 № 183 "Про упорядкування структури райдержадміністрації").
 • Архівний сектор Артемівської райдержадміністрації ліквідовано, утворено архівний відділ (розпорядження голови Артемівської райдержадміністрації від 30.10.2013 № 402 "Про упорядкування структури райдержадміністрації").
 • Архівний сектор Добропільської райдержадміністрації ліквідовано, утворено архівний відділ Добропільської райдержадміністрації, як самостійний структурний підрозділ з правом юридичної особи публічного права (розпорядження голови райдержадміністрації від 01.04.2013 № 116 "Про впорядкування структури райдержадміністрації та її структурних підрозділів").
 • Архівний сектор Костянтинівської райдержадміністрації ліквідовано, утворено архівний відділ Костянтинівської райдержадміністрації, як самостійний структурний підрозділ з правом юридичної особи (розпорядження голови райдержадміністрації від 03.01.2013 № 1 "Про структуру райдержадміністрації").
 • Структурний підрозділ «Трудовий архів», який входив до складу архівного відділу Макіївської міської ради ліквідовано. Створено Комунальну установу "Макіївський міський архів" зі статусом юридичної особи (рішення сесії Макіївської міської ради від 26.07.2013 № 41/24).
 • Олександрівський районний Трудовий архів перейменовано в Об’єднаний трудовий архів селищної, сільських рад Олександрівського району (рішення сесії Олександрівської районної ради від 20.11.2013 № 6/34-354).


Фонди архівних відділів міських рад, райдержадміністрацій, трудових архівів

Архівні відділи міських рад зберігають документи відповідних міських рад, їх відділів і управлінь, селищних, сільських рад, підпорядкованих міським радам, установ, організацій та підприємств міст області, документи особового походження, фото та відеодокументи. Ці документи відображають соціально-економічне становище, політичний, економічний і культурний розвиток міст та підпорядкованих їм населених пунктів. В архівних відділах міських рад також зберігаються документи з особового складу ліквідованих установ та підприємств: накази та заяви про прийняття та звільнення; накази про атестацію робочих місць; відомості нарахування заробітної плати; особові рахунки; акти нещасних випадків на виробництві; журнали реєстрації нещасних випадків; особові картки та справи звільнених працівників; установчі та ліквідаційні документи; документи з особового складу виборчих комісій по виборам 2006, 2010 років.

Архівні відділи райдержадміністрацій зберігають документи відповідних районних рад, райдержадміністрацій, їх відділів і управлінь, селищних, сільських рад, підпорядкованих райдержадміністраціям, колгоспів та колективних сільгосппідриємств, установ, організацій та промислових підприємств районів області, документи особового походження, фото та відеодокументи. Документи висвітлюють соціально-політичний, економічний стан відповідних районів.

Трудові архіви зберігають документи з особового складу ліквідованих установ та підприємств, колгоспів та колективних сільгосппідприємств: книги наказів з особового складу; відомості по нарахуванню заробітної плати; особові рахунки по нарахуванню заробітної плати; книги обліку оплати праці колгоспників; книги обліку трудового стажу і заробітку колгоспників; незатребувані трудові книжки; особові картки працівників; акти реєстрації нещасних випадків на виробництві. Також на зберіганні в трудових архівах знаходяться документи з особового складу виборчих комісій за 2004, 2006, 2010 роки.
На території Донецької області також діють 15 приватних архівних установ, які зберігають:
1125 фондів, 176505 справ, у тому числі:
справ з особового складу - 173572, справ тимчасового зберігання - 2973.
Статистичний збірник з основних показників роботи архівних установ Донецької області за 2013 рік
[Розміщено 15.04.2014]


Державний архів Донецької області © 2019