Державна архівна служба України
    Державний архів Донецької області
  Укр
 Проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

27 липня 2018 року

    Державний архів Донецької області, керуючись Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», інформує про початок проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»:

№ з/п Дата початку перевірки Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Документи
1 27 липня 2018 року Люльчак Світлана Юріївна претендент на зайняття посади провідного спеціаліста відділу Національного архівного фонду та діловодства державного архіву Донецької області повідомлення
заява
декларація
довідка
Государственный архив Донецкой области © 2018