Фонди та довідковий апарат які залишилися на окупованій території

 1. Види документації та об’єми зберігання 2014
 2. Путівник, реєстр описів, довідники, списки, переліки
 3. Хронологічно-галузева структура зберігання фондів
 4. Коротка характеристика архівних фондів
 5. Кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи
 6. Науково-довідковий апарат
 7. Бібліотека
 8. Фонд листівок
 9. Цифрові копії архівних документів
 10. Список фондів церков населенних пунктів Донецької області

Види документації та об’єм зберігання на 01.01.2014

 • 11069 фонди, 1946457 справ за 1784-2013 рр.
 • 20750 одиниць зберігання науково-технічної документації за 1935-1987 рр.
 • 3159 одиниць обліку кінодокументів за 1963-1982 рр.
 • 16417 одиниць обліку фотодокументів за 1880-1999 рр.
 • 1291 одиниць обліку фонодокументів за 1954-1985 рр.
 • 2490 одиниць обліку відеодокументів за 1991-2012 рр.

Путівник, реєстр описів, довідники, списки, переліки

Путівник “Державний архів Донецької області” (Файл в форматі PDF – 10,2 Мб)

Путівник містить відомості про документи Національного архівного фонду України, які знаходяться на зберіганні в державному архіві Донецької області. Описові статті включають дані про фондоутворювачів, історію створення і функціонування фондів, склад і зміст основних документальних масивів.

Анотований реєстр описів. Фонди періоду 1917-1941 років (Файл в форматі PDF – 3,01 Мб)

Анотований реєстр описів включає анотації до 928 фондів установ, організацій і підприємств радянського періоду з 1917 до 1941 років. Вони містять документи революційних комітетів, виконкомів, військово-адміністративних установ, органів робітничо-селянської інспекції, комітетів незаможних селян, фінансових органів, рад усіх рівнів, промислових підприємств; документи установ культури, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту; книги актових записів Бюро записів актів громадянського стану за 1932-1933 роки, які містять відомості про народження, шлюб, смерть          [Розміщено 02.10.2017]

Анотований реєстр описів. Фондів періоду до 1917 року (Файл в форматі PDF – 1,3 Мб)

Довідник містить відомості про склад і зміст документів фондів періоду до 1917 року державного архіву Донецької області, а також інформацію про фонди, знищені в період Другої світової війни (1941–1945).

Довідник “Архівні установи Донецької області”

Довідник містить відомості про архівні установи Донецької області: архівних відділах райдержадміністрацій, архівних відділах міських рад, трудових архівах міських та районних рад. Описові статті надають інформацію адміністративного характеру, відомості про історію архівної установи, дані про обсяг, склад та зміст фондів.

Хронологічно-галузева структура зберігання фондів:

I. ФОНДИ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ПЕРІОДУ ДО 1917 РОКУ

 1. Установи станового та земського самоврядування
 2. Установи сільського управління
 3. Органи поліції
 4. Судові органи
 5. Підприємства і організації промисловості, транспорту і зв’язку
 6. Фінансові установи
 7. Органи межування земельних володінь і землеустрою
 8. Навчальні заклади
 9. Релігійні установи
 10. Фонди особового походження
 11. Колекції документів

II. ФОНДИ УСТАНОВ ПЕРІОДУ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ, УНР, УРСР. 1917-1919 рр.

 1. Органи місцевого самоврядування та органи управління вугільними копальнями

III. ФОНДИ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ І НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

 1. Місцеві органи державної влади та державного управління. Комітети незаможних селян
 2. Військово-адміністративні установи
 3. Органи робітничо-селянської інспекції, державного і народного контролю
 4. Органи юстиції, суду, прокуратури, охорони громадського порядку
 5. Органи планування і статистики
 6. Фінансові установи
 7. Органи управління економікою. Промислові підприємства
 8. Установи транспорту, дорожнього господарства і зв’язку
 9. Установи сільського, лісового і водного господарства
 10. Будівельні, архітектурні установи і організації
 11. Установи житлово-комунального господарства та побутового обслуговування
 12. Продовольчі, торгові, заготівельні та кооперативні організації
 13. Установи охорони здоров’я, фізкультури і спорту
 14. Установи народної та професійної освіти. Вищі навчальні заклади
 15. Культурно-освітні заклади, установи мистецтва і масової інформації. Творчі спілки. Архівні установи
 16. Науково-дослідні, проектні інститути й організації
 17. Органи праці та соціального забезпечення
 18. Партійні і комсомольські організації
 19. Професійні спілки та інші громадські організації
 20. Релігійні організації
 21. Особові фонди
 22. Колекції документів

IV. ФОНДИ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І ПІДПРИЄМСТВ ПЕРІОДУ ТИМЧАСОВОЇ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ СТАЛІНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1941-1943 рр.), КОМІСІЇ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ЛИХОДІЙСТВ НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ

 1. Установи української допоміжної адміністрації
 2. Комендатури
 3. Установи поліції. Концентраційні табори радянських військовополонених
 4. Установи суду
 5. Фінансові установи. Банки
 6. Органи управління промисловістю. Промислові підприємства
 7. Установи і організації сільського господарства
 8. Установи і організації житлово-комунального господарства
 9. Продовольчі, постачальницькі та заготівельні організації
 10. Організації охорони здоров’я, праці і соціального забезпечення
 11. Установи народної освіти, засобів інформації. Культурно-просвітницькі організації.
 12. Релігійні установи
 13. Комісії по встановленню та розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників в період окупації Сталінської області

Коротка характеристика архівних фондів

Архів зберігає документи кінця XVIII ст. – початку XX ст., які відображають політичний та соціально-економічний стан Бахмутського і Маріупольського повітів Катеринославської губернії, Слов’янського повіту Харьківської губернії, Південно-східної частини Таганрозького (Міуського) округу Області Війска Донського. Найбільш ранні документи архіву (кінця XVIII ст.) містяться у фондах Слов’янського городничого, проводира дворянства Слов’янського повіту, Слов’янского повітового землеміра, Благочинного 3-го округу церков Бахмутського повіту.

Період підготовки і проведення Жовтневої революції відображений в фондах виконкомів рад робітничих, селянських і солдатських депутатів, війсково-революційних комітетів. Документи цих фондів характеризують період встановлення влади рад в Донбасі.

Дані про націоналізацію підприємств, відбудову вугільної і інших галузей промисловості, реконструкцію і будівництво нових підприємств, розвиток стахановського руху, про діяльність підприємств вугільної, металургійної, машинобудівної, хімічної і інших галузей промисловості в послявоєнний період, впровадженню нової техніки і технології, механизації і автоматизації виробничих процесів, раціоналізацію і винахідництво зберігаються в фондах органів управління економікою області, промислових підприємств.

Період німецько-фашистської окупації Донецької області відображений у фондах районних, сільских управ, сільськогосподарських громад, бірж праці. В фонді центрального табору військовополонених м.Сталіно (1941-1943 рр.) зберігаються журнали реєстрації радянських військовополонених, які знаходились в лазареті обласної лікарні, з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, дати народження, місця проживання, дані про час і причину смерті.

Події страйкового руху в Донбасі в 90-і рр. XX ст. відображені в документах фонду Донецького міського шахтарського страйкового комітету. Це політичні і економічні вимоги шахтарів, протоколи робітничих зборів, відомості про кількість страйкуючих шахт, втратах робочого часу в зв’язку зі страйками, документи про підготовку і проведення I и II з’їздів шахтарів.

Кіно-, фото-, фоно-, відеодокументи

Кінодокументи

Кіносюжети про будівництво нових промислових, транспортних та інших об’єктів, роботи промислових підприємств, шахт; про розвиток сільського господарства області, народної освіти, науки, культури, спорту. Кіносюжети про життя та діяльність видатних людей Донбасу: вчених, письменників, художників.

Перелік кінодокументів, які зберігаються в державному архіві Донецької області


Фотодокументи

Види будівель, вулиць, церков дореволюційної Юзівки, Бахмута. Учасники Горлівского збройного повстання 1905 р., Жовтневої революції. Фотопортрети Дж.Юза, Н.Махно, К.Є.Ворошилова, М.О.Руднєва, Ф.О.Сергєєва (Артема), Л.І.Брежнєва, П.Ю.Шелеста, В.В.Щербицького, В.Я.Чубаря, Е.І.Квірінга, В.І.Єрмощенко, Г.Т.Берегового.Розвиток промисловості у 20-30 рр. Перші ударники – М.О.Ізотов, О.Г.Стаханов, П.Ф.Кривоніс, П.М.Ангеліна, М.М.Мазай. Керівники і учасники підпільної боротьби проти німецько-фашистських окупантів, Герої Радянського Союзу; пам’ятники радянським воїнам; зруйновані німцями промислові підприємства в період окупації. Розвиток промисловості, сільського господарства, промислового і житлового будівництва в післявоєнний час, а також культури, народної освіти, спорту. Соціально-політичне життя. Заслужені діячі науки і мистецтва. Види міст області, будівель, пам’ятників культури. Фотодокументи з історії створення і діяльності держархіву Донецької області.

Фонодокументи

Записи мітингів, урочистих зборів, присвячених видатним подіям в житті країни і області, ювілейним датам, нагородженню Донецької області орденом Леніна, пуску нових підприємств і достроковому пуску стана “3600” на Маріупольському заводі “Азовсталь”, репортаж про від’їзд донецьких будівельників на БАМ.Записи виступів, бесід, інтерв’ю видатних людей країни, представників науки, культури, розповіді учасників Жовтневої революції і громадянської війни, виступи П.М.Ангеліної, О.Г.Стаханова, американського комуніста І.М.Пінтера, який приїхав на відбудову Донбасу посля громадянської війни, донецької письменниці Л.Є.Черкашиної. Записи художніх і музичних творів у виконанні майстрів сцени, концертів кращіх вокально-інструментальних ансамблів.

Відеодокументи

Відеодокументи з історії виникнення Юзівки, розвитку промісловості і сільського господарства в Донбасі в 1920-30-х рр; види міст області цього періоду.Виступ В.І.Леніна у Москві на мітингу, присвяченому закладці пам’ятника Визволеному Труду (1922). Траурна процессія – В.І.Ленін на смертному одрі. Зустріч з шахтарями письменників О.Вишні і О.Є.Корнійчука (1929). Судові процеси над “провокаторами” і “контрреволюціонерами” (1930). Матеріали по голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Рекорд О.Г.Стаханова. Перша Всесоюзна нарада робітників і робітниць-стахановців в Кремлі: виступ Й.Сталіна, присутність М.І.Калініна, С.В.Косіора, Г.К.Орджонікідзе, В.Я.Чубаря, Г.І.Петровського (1936).Відеозаписи, що висвітлюють політичне, соціально-економічне і культурне життя Донецької області, а також яскраві події в межах нашої країни і за кордоном.Сюжети про історію міст області, їх промисловому розвитку і діяльності в теперішній час, про роботу держархіву Донецької області, інтерв’ю з його керівниками. Відеоматеріали про державних діячів і прославлених земляках Донецької області: П.Симоненка, Ю.Звягільского, О.Волкова, С.Бубку, Л.Подкопаєву, В.Засипко, Й.Кобзона.

Науково-довідковий апарат

Описів – 20636

Каталоги (кількість карток – 321714):

 • тематичний на управлінську документацію – 183306 карток;
 • кінодокументiв – 3159 карток;
 • фотодокументів – 16890 карток;
 • фонодокументів – 1148 карток;
 • відеодокументів – 2482 карток;
 • з особового складу – 114729 карток

Тематично розроблено: фондів – 285, справ – 80744

Картотеки:

 • вiдведення земельних дiлянок установам i пiдприємствам областi – алфавiтна;
 • особи, нагородженi медаллю “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” – iменна

Огляд тематичний:

 • джерела з iсторiї Жовтневої революцiї 1917 року у гiрничо-рудному промисловому районi України

Огляди фондові:

 • фонд Р-920 – Донецька обласна Рада профспiлок;
 • фонд Р-2794 – Виконком Донецької обласної Ради народних депутатiв;
 • фонд П-1 – Донецький губернський комітет Комуністичної партії

Бібліотека

Бібліотека державного архіву Донецькій області налічує 15284 томів історичної, краєзнавчої, політичної та довідкової літератури, 8453 примірників журналів, 4658 підшивок газет, 1983 одиниць обліку листівок, карт, плакатів, креслень.Довідковий апарат бібліотеки складається з інвентарних книг, алфавітного і систематичного каталогів, картотек газет і журналів, картотеки краєзнавчої літератури.

Літературу з краєзнавства в бібліотеці представляють:
“Отчеты Мариупольской уездной земской управы” (1882-1915),
“Протоколы Мариупольского уездного земского собрания” (1881-1894),
“Журналы Мариупольской городской Думы” (1906),
“Журналы заседания Мариупольского уездного земского собрания” (1904-1910),
статистичні збірки з охорони здоров’я і народній освіті Донбасу (1922-1923),
матеріали першого загального перепису населення Російскої імперії по Катеринославскій губернії за 1897 р.,
перепис населення Донецької губернії (1917, 1920, 1923, 1926),
матеріали опису Сталінського, Маріупольського, Артемівского округів (1924, 1926, 1927),
матеріали природнього руху населення Донецької губернії (1924),
списки населених пунктів Сталінської округи (1926, 1927),
списки населених пунктів Бахмутського, Маріупольського повітів (1911),
резолюції і постанови окружних з’їздів Рад, з’їздів незаможних селян (1924, 1927-1930),
звіти Донецького губісполкому (1922-1924),
окрісполкомів, окружних контрольних комітетів КП(б)У (1923, 1925-1930),
бюлетені Донецької губернської війсково-продовольчої комісії (1920),
центральної комісії допомоги голодаючим (1921),
довідкові краєзнавчі видання “Новороссийское общество”, Юзівка, Катеринославської губернії (1915),
довідкові книги Катеринославської Єпархії за 1913 р., Харківської Єпархії за 1908 р., опис Харківської Єпархії (1857),
Відомості про церкви Ново-Миколаївського благочиння Донської Єпархии за 1914 р., Амвросіївського благочиння за 1912 р., Макіївського благочиння за 1911 р.,
“Святогорская общежительная Успенская пустынь” (1868),
“Иллюстрированный сборник по Курско-Харьково-Севастопольской железной дороге” (1902),
перелік і довідково-адресна книга за 1901 р. промислових підприємств,
довідково-адресна книга “Адрес-Календарь Южного и Торгово-Промышленного района на 1908 г.”,
“Указатель действующих в Империи акционерных предприятий и торговых домов” (1905),
довідники з адміністративно-теріторіального ділення за 1919-1988 рр.

Законодавча література представлена:
“Сводом законов Российской империи” (1842-1916),
збірниками узаконень і розпоряджень царського уряду (1866-1915),
указами і постановами Тимчасового уряду (1917),
збірниками циркулярів, постанов, рішень кримінального і громадянського касаційних департаментів урядового Сенату (1884, 1885),
Головного управління пошти і телеграфу (1886, 1887),
війскового відомства (1846, 1859, 1889, 1898, 1908, 1914),
збірниками декретів і розпоряджень робітничо-селянського уряду (1917-1920), робітничо-селянського уряду України (1919-1933),
збірниками постанов і розпоряджень уряду СРСР (1923, 1925-1934, 1944, 1973-1991), УРСР (1956-1991), України (1992-2001),
Відомостями Верховної Ради СРСР (1954-1991), УРСР (1956-1991), України (1992-2001),
збірниками узаконень, розпоряджень і інструкцій з архівної справи (1926-1928, 1931).

Довідкові видання бібліотеки:
“Энциклопедический словарь” Російського бібліографічного інститута Гранат (7-е вид. 1910),
“Большая энциклопедия” під редакцією Южанова (1900),
“Малая советская энциклопедия” (2-е вид. 1933-1947),
“Большая советская энциклопедия” (2-е вид. 1951-1958),
“Энциклопедический словарь” (1953-1955),
“Українська радянська енциклопедія” (1 и 2-е вид. 1959-1965, 1977-1985),
енциклопедії по народному господарству, економіці, географії, історії, філософії, педагогіці.

Друковані видання, подготовлені держархівом області з використанням архівних документів з історії першої російської революції, Великої Жовтневої революції, громадянської війни, Великої Вітчизняної війни, радянському будівництву представлені в бібліотечному фонді збірниками документів і матеріалів:
“Донбасс в революции 1905-1907 гг.”,
“Борьба за власть Советов в Донбассе”,
“Дружба шахтеров Донбасса и Кузбасса. 1917-1972 гг.”,
“Пролетарский интернационализм – наше знамя”,
“Донецкая область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)”,
“Промышленность и рабочие Донбасса. Октябрь 1917-июнь 1941гг.”.

В бібліотеці зберігається наукова і учбова літератураз історії, допоміжним історичним дисциплінам, архівознавству, документознавству, художня історина література, путівники по державних архівах СРСР і України.

Газетний фонд бібліотеки представлений центральними, республіканськими, обласними, районними, місцевими багатотиражними газетами.
Журнальний фонд представлений літературно-художніми, научно-історичними, соціально-політичними журналами, просвітницькими, релігійними, архивознавчими журналами кінця ХIХ – ХХ сторіч.

Фонд листівок

Фонд листівок (1796-2010) представлений:
указами императорів Російської імперії (1796 – 1905),
листівками Петербурзького комітету РСДРП (1904-1906),
летючими листівками Катеринославського комітету і Донецького союзу РСДРП (1902, 1906),
зверненнями, об’явами Бахмутської Ради робітничих і солдатських депутатів (1917),
зверненнями Тимчасового уряду (1917),
листівками періоду громадянської війни, зверненнями, об’явами, наказами, повідомленнями (1921, 1926, 1929),
зверненнями, об’явами, листівками німецького командування під час окупації Донецької області (1942-1943),
листівками, зверненнями до громадян України під час проведення Всеукраїнського референдуму за проголошення незалежної України (1991),
виборними платформами, агітаційними матеріалами, листівками по виборах першого Президента України (1991),
виборами Президента України (1999, 2004, 2010),
виборами до Верховної Ради України, обласних і місцевих рад (1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2007).

Список листівок, які зберігаються в державному архіві Донецької області
Список фотоальбомів, які зберігаються в державному архіві Донецької області

Державний архів Донецької області веде постійну роботу зі створення цифрових копій архівних документів шляхом сканування.

Державний архів Донецької області веде постійну роботу зі створення цифрових копій архівних документів шляхом сканування.

Державний архів Донецької області веде постійну роботу зі створення цифрових копій архівних документів шляхом сканування.

Цифрові копії архівних документів

Станом на 01.01.2014 цифрові копії мають:

 • 3759 справ 302 фондів періоду до 1917 року (“Ф”),в тому числі 235 фондів відскановані повністю (2886 справ),
 • 660 справ 111 фондів після 1917 року (“Р”),
 • 67 справ 17 фондів колишнього партійного архіву (“П”),
 • 370 підшивок газет до 1945 року включно (всі газети зазначеного періоду),в тому числі 19 підшивок газетвиданих окупаційною владою в період німецько-фашистської окупації Донбасу з жовтня 1941 по вересень 1943 року,
 • 39 книг бібліотечного фонду архіву,
 • 32 фотоальбоми,
 • 3592 фотодокументи,
 • 1508 листівок.

Список фондів періоду до 1917 року (“Ф”) із зазначенням кількості справ, які мають цифрові копії, і можливістю перегляду описів по кожному фонду

Список фондів церков населенних пунктів Донецької області

Список фондів церков населенних пунктів Донецької області (Файл в форматі PDF – 1 Мб)