Науково-довідкова бібліотека держархіву Донецької області

Бібліотека державного архіву Донецької області налічує 15215 томів історичної, краєзнавчої, політичної та довідкової літератури, 8410 примірників журналів, 4658 підшивок газет, 1983 одиниць обліку листівок, карт, плакатів, креслень.
Довідковий апарат бібліотеки складається з інвентарних книг, алфавітного і систематичного каталогів, картотек газет і журналів, картотеки краєзнавчої літератури.

Літературу з краєзнавства в бібліотеці представляють:
"Отчеты Мариупольской уездной земской управы" (1882-1915),
"Протоколы Мариупольского уездного земского собрания" (1881-1894),
"Журналы Мариупольской городской Думы" (1906),
"Журналы заседания Мариупольского уездного земского собрания" (1904-1910),
статистичні збірки з охорони здоров'я і народній освіті Донбасу (1922-1923),
матеріали першого загального перепису населення Російскої імперії по Катеринославскій губернії за 1897 р.,
перепис населення Донецької губернії (1917, 1920, 1923, 1926),
матеріали опису Сталінського, Маріупольського, Артемівского округів (1924, 1926, 1927),
матеріали природнього руху населення Донецької губернії (1924),
списки населених пунктів Сталінської округи (1926, 1927),
списки населених пунктів Бахмутського, Маріупольського повітів (1911),
резолюції і постанови окружних з'їздів Рад, з'їздів незаможних селян (1924, 1927-1930),
звіти Донецького губісполкому (1922-1924),
окрісполкомів, окружних контрольних комітетів КП(б)У (1923, 1925-1930),
бюлетені Донецької губернської війсково-продовольчої комісії (1920),
центральної комісії допомоги голодаючим (1921),
довідкові краєзнавчі видання "Новороссийское общество", Юзівка, Катеринославської губернії (1915),
довідкові книги Катеринославської Єпархії за 1913 р., Харківської Єпархії за 1908 р., опис Харківської Єпархії (1857),
Відомості про церкви Ново-Миколаївського благочиння Донської Єпархии за 1914 р., Амвросіївського благочиння за 1912 р., Макіївського благочиння за 1911 р.,
"Святогорская общежительная Успенская пустынь" (1868),
"Иллюстрированный сборник по Курско-Харьково-Севастопольской железной дороге" (1902),
перелік і довідково-адресна книга за 1901 р. промислових підприємств,
довідково-адресна книга "Адрес-Календарь Южного и Торгово-Промышленного района на 1908 г.",
"Указатель действующих в Империи акционерных предприятий и торговых домов" (1905),
довідники з адміністративно-теріторіального ділення за 1919-1988 рр.

Законодавча література представлена
"Сводом законов Российской империи" (1842-1916),
збірниками узаконень і розпоряджень царського уряду (1866-1915),
указами і постановами Тимчасового уряду (1917),
збірниками циркулярів, постанов, рішень кримінального і громадянського касаційних департаментів урядового Сенату (1884, 1885),
Головного управління пошти і телеграфу (1886, 1887),
війскового відомства (1846, 1859, 1889, 1898, 1908, 1914),
збірниками декретів і розпоряджень робітничо-селянського уряду (1917-1920), робітничо-селянського уряду України (1919-1933),
збірниками постанов і розпоряджень уряду СРСР (1923, 1925-1934, 1944, 1973-1991), УРСР (1956-1991), України (1992-2001),
Відомостями Верховної Ради СРСР (1954-1991), УРСР (1956-1991), України (1992-2001),
збірниками узаконень, розпоряджень і інструкцій з архівної справи (1926-1928, 1931).

Довідкові видання бібліотеки представляють
"Энциклопедический словарь" Російського бібліографічного інститута Гранат (7-е вид. 1910),
"Большая энциклопедия" під редакцією Южанова (1900),
"Малая советская энциклопедия" (2-е вид. 1933-1947),
"Большая советская энциклопедия" (2-е вид. 1951-1958),
"Энциклопедический словарь" (1953-1955),
"Українська радянська енциклопедія" (1 и 2-е вид. 1959-1965, 1977-1985),
енциклопедії по народному господарству, економіці, географії, історії, філософії, педагогіці.

Друковані видання, подготовлені держархівом області з використанням архівних документів з історії першої російської революції, Великої Жовтневої революції, громадянської війни, Великої Вітчизняної війни, радянському будівництву представлені в бібліотечному фонді збірниками документів і матеріалів:
"Донбасс в революции 1905-1907 гг.",
"Борьба за власть Советов в Донбассе",
"Дружба шахтеров Донбасса и Кузбасса. 1917-1972 гг.",
"Пролетарский интернационализм - наше знамя",
"Донецкая область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)",
"Промышленность и рабочие Донбасса. Октябрь 1917-июнь 1941гг.".

В бібліотеці зберігається наукова і учбова література з історії, допоміжним історичним дисциплінам, архівознавству, документознавству, художня історина література, путівники по державних архівах СРСР і України.

Газетний фонд бібліотеки представлений республіканськими, обласними, районними, місцевими багатотиражними газетами.
Серед газет до 1917 р.:
"Екатеринославские губернские ведомости" (1883, 1908, 1913),
"Правительственный вестник" (1883),
"Новое время" (1903),
"Русское слово" (1912),
"Бахмутский листок" (1912, 1914).
Місцеві газети періоду 1917-1927 рр.:
"Приазовский край" (1917-1921),
"Пролетарий" (1917),
"Всероссийская кочегарка" (1918-1921),
"Диктатура труда" (1920, 1923-1925, 1927),
"Церковные ведомости" (1917),
"Известия революционных войск" (1918).
Газети періоду окупації Донецької области в роки Великої Вітчизняної війни:
"Донецкий вестник" (1941-1942),
"Мариупольская газета" (1941-1942),
"Бахмутская правда" (1942),
"Донецкая газета" (1942),
"Новая жизнь" (1942).
Центральні (СРСР), республіканські, донецькі обласні, районні, ведомчі багатотиражні газети:
"Известия" (1944-2001),
"Правда" (1944-1992),
"Комсомольская правда" (1947-2001),
"Голос Украины" (1992-2001),
"Урядовий кур'єр"(1992-2001),
"Социалистический Донбасс" (1937, 1939, 1944-1992),
"Донбасс" (1993-2001),
"Акцент" (1992-2001),
"Жизнь" (1992-2001).

Журнальний фонд представлений
літературно-художніми, науково-історичними, просвітницькими, релігійними журналами кінця ХIХ-ХХ ст.:
"Вера и разум" (1898),
"Нива" (1900-1902),
"Киевская старина" (1905),
"Русская старина" (1906),
"Этнографическое обозрение" (1909),
"Горно-заводской листок" (1905, 1907, 1908),
"Горно-заводское дело" (1911-1916),
"Искра" (1915-1917),
"Летопись революции" (1923, 1928-1931),
"Вопросы истории" (1948-1993),
"Вопросы истории КПСС" (1960-1974),
"Український Історичний журнал" (1959-1970, 1981-1985, 1994-2002),
"Военно-исторический журнал" (1990-1992);
соціально-політичними журналами:
"Коммунист" (1954-1974),
"Коммунист Украины" (1952-1954, 1960-1974),
"Донбасс" (1972-1974, 1979, 1984-1993),
"Православный вестник" (1970, 1979-1989),
"Журнал Московской Патриархии" (1975-1991);
архівознавчими журналами:
"Архивное дело" (1935, 1937, 1939, 1941),
"Архивы СССР" (1933, 1936),
"Архіви України" (1948-2001),
"Советские архивы" (1992-2002).

Фонд листівок (1902-1999) в бібліотеці представлений
листівками Петербурзького комітету РСДРП (1904-1906),
летючими листівками Катеринославського комітету і Донецького союзу РСДРП (1902, 1906),
зверненнями, об'явами Бахмутської Ради робітничих і солдатських депутатів (1917),
зверненнями Тимчасового уряду (1917),
листівками періоду громадянської війни, зверненнями, об'явами, наказами, повідомленнями (1921, 1926, 1929),
зверненнями, об'явами, листівками німецького командування під час окупації Донецької області (1942-1943),
листівками, зверненнями до громадян України під час проведення Всеукраїнського референдуму за проголошення незалежної України (1991),
виборними платформами, агітаційними матеріалами, листівками по виборах першого Президента України (1991),
виборами Президента України (1999),
виборами до Верховної Ради України, обласних і місцевих рад (1990, 1994, 1998).

<<Повернення