Коротка характеристика фондів державного архіву Донецької області

Архів зберігає документи кінця XVIII ст. - початку XX ст., які відображають політичний та соціально-економічний стан Бахмутського і Маріупольського повітів Катеринославської губернії, Слов'янського повіту Харьківської губернії, Південно-східної частини Таганрозького (Міуського) округу Області Війска Донського. Найбільш ранні документи архіву (кінця XVIII ст.) містяться у фондах Слов'янського городничого, проводира дворянства Слов'янського повіту, Слов'янского повітового землеміра, Благочинного 3-го округу церков Бахмутського повіту.

Фонди міського і земського самоврядування містять відомості про національний склад і переміщення населення, стан міст, промисловості та сільского господарства, розвитку ремесел і торгівлі, будівництва і ремонту доріг, стану освіти і охорони здоров'я.

В фонді Маріупольскої повітової управи збереглось розверстання державного поземельного податка Маріупольського повіту на 1901 р. з зазначенням відомостей про землевласників, кількості землі і про оцінку землі по вартості і прибутках, нормах обкладання і сумі поземельного податку; списки населених пунктів Маріупольського повіту з зазначенням житлових будівель, дворів, лікувальних закладів. В складі цього фонду є журнали засідань і сесій Маріупольського повітового земського зібрання (1891 р., 1895 р., 1903 р., 1913 р., 1915-1916 рр.), вироки сільських сходів, опис побуту маріупольських греків (1866 р.).

Документи акціонерних підприємств, кам'яновугільних рудників містять відомості про розвиток вугільної, металургійної, хімічної, соляної промисловості, проникненні іноземного капіталу в Росію, стан і умови праці робітників, промисловий підйом в 90-х рр. 19 сторіччя, розвиток страйкового руху.

У фонді Новоросійского товаристваа кам'яновугільного, залізного, стального і рейкового виробництва зберігається копія заповіту Джона Юза (1889 р.).

Будівництво Маріупольського порту відображено у фонді Управління рабіт Маріупольського порту (1905-1919 рр.).

У фонді Маріупольської повітової земської управи зберігаються документи про стан сільського господарства на початку XX ст. Плани і карти генерального і спеціального межування земель періоду столипінської аграрної реформи знаходяться в фондах повітових землеустрійних комісій.

У фонді Маріупольського повітового казначейства збереглися ревізькі казки населення м.Маріуполя і населених пунктів Маріупольського повіту (1811-1858 рр.).

Питання учбово-виховного процесу, народної освіти в кінці XIX ст. - початку XX ст. відображені в фондах учбових закладів м.Юзівки. Вони містять класні журнали з зазначенням кількості, складу і успішності учнів, свідоцтва про закінчення учбових закладів, атестати учнів.

В архіві зберігається особовий фонд Вургафта Давида Борисовича, інженера-металурга, кавалера почесного легіону, члена правління Нікополь-Маріупольського гірничого і металургійного товариства (1904-1917 рр.).

Документи фонду Благочинного 3-ї округи церков Бахмутського повіту характеризують стан православних церков, церковноприходських шкіл і інші питання діяльності установ релігійних культів. В архіві зберігаються метричні книги про народження, шлюб, смерть громадян православного, римско-католицького і іудейського віросповідань (1809-1920 рр.), сповідні відомості (1871-1906 рр.), церковноприходський літопис Богородицької церкви (1897-1926 рр.) с.Дмитрівка Таганрозької округи Області Війска Донського.

Період підготовки і проведення Жовтневої революції відображений в фондах виконкомів рад робітничих, селянських і солдатських депутатів, війсково-революційних комітетів. Документи цих фондів характеризують період встановлення влади рад в Донбасі.

Питання організації і діяльності органів робітничо-селянської міліції і карного розшуку на території Донецької губернії відображені у фондах Донецького губернського, окружних, повітових управлінь міліції. В фондах зберігаються доповіді, листування, відомості про бойовий склад управлінь міліції, про участь міліції в збиранні продовольчого податку (1921 р.), наданні допомоги голодаючим, оперативні зведення про пригоди, відомості про дислокацію повітових управлінь міліції (1921-1922 рр.), карного розшуку (1923 р.).

В фонді Донецького губернського управлінь міліції зберігаються книга обліку банд, що діяли на території губернії (1922 р.), документи о чистку рядів міліції (1922 р., 1923 р.), особові справи співробітників міліції Донецької губернії.

Дані про націоналізацію підприємств, відбудову вугільної і інших галузей промисловості, реконструкцію і будівництво нових підприємств, розвиток стахановського руху, про діяльність підприємств вугільної, металургійної, машинобудівної, хімічної і інших галузей промисловості в послявоєнний період, впровадженню нової техніки і технології, механизації і автоматизації виробничих процесів, раціоналізацію і винахідництво зберігаються в фондах органів управління економікою області, промислових підприємств.

Документи виконкомів місцевих рад висвітлюють процес соціалістичного будівництва на території області.

Землеустрій и землекористування, створення комун і сільськогосподарських артілей, колективізація сільського господарства, робота МТС і РТС, радгоспів і колгоспів, їх технічне оснащення, ліквідація куркульства знайшли відображення у фондах рад, комітетів незаможних селян, установ сільського господарства.

В фондах партійних і комсомольських організацій містяться документи про реабілітацію політичних в'язнів, про українізацію, про хлібозаготівлі, чистку партії, реконструкцію і будівництво підприємств. В цих фондах зберігаються судово-слідчі матеріали на комуністів, акти, довідки, відомості про виявлення членів підпільно-партизанського руху, списки партизанів; документи про аварії на підприємствах.

Період німецько-фашистської окупації Донецької області відображений у фондах районних, сільских управ, сільськогосподарських громад, бірж праці. В фонді центрального табору військовополонених м.Сталіно (1941-1943 рр.) зберігаються журнали реєстрації радянських військовополонених, які знаходились в лазареті обласної лікарні, з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, дати народження, місця проживання, дані про час і причину смерті.

Документи про злодіяння фашистів в період окупації Донецької області знашли своє відображення в фондах обласної і міської надзвичайних комісій по встановленню і розслідуванню злодійств німецко-фашистських загарбників і їх посібників на території області. Це акти, протоколи допитів, відомості, довідки про злодійства фашистів в населених пунктах області, відомості про створення таборів для радянських війсковополонених, списки загиблих громадян області.

Документи установ культури, народної освіти, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту містять відомості про культурно-просвітницьку роботу, охорону пам'ятників історії і культури, ліквідацію неписьменності, боротьбу з безпритульністю; характеризують стан науки, лікувально-профілактичну допомогу населенню, розвиток фізкультури і спорту в області.

Діяльність релігійних установ області відображена в документах фондів Уповноваженого Ради в справах руської православної церкви по Сталінській області (1944-1960 рр.), відділу в справах релігії виконкому Донецької обласної ради народних депутатів (1941-1949 рр.). Вони містять інформаційні доповіді про відкриття, діяльність, кількість діючих церков з зазначенням їх месцезнахождення, про художні цінності, які знаходяться в користуванні православних громад області, про зміни в складі духовенства (1941-1991 рр.), відомості про використання знятих з реєстрації церковних будівель (1950-1980 рр.), про кількість, обряди, склад релігійних об'єднань області. В фондах містяться реєстраційні справи релігійних громад (1943-1990 рр.), особові справи православних священнослужителів (1944-1991 рр.), пресвітерів релігійних об'єднань ЄХБ (1955-1977 рр.), релігійних громад адвентистів сьомого дня (1960-1991 рр.), облікові картки православних священнослужителів (1941-1991 рр.), звіти про діяльність Ворошиловградсько-Донецької єпархії.

Події страйкового руху в Донбасі в 90-і рр. XX ст. відображені в документах фонду Донецького міського шахтарського страйкового комітету. Це політичні і економічні вимоги шахтарів, протоколи робітничих зборів, відомості про кількість страйкуючих шахт, втратах робочого часу в зв'язку зі страйками, документи про підготовку і проведення I и II з'їздів шахтарів.

Фонди особового походження представлені документами українского вченого в галузі гірничої механіки М.М.Федорова, заслуженного діяча науки УРСР, професора Донецького науково-дослідного інституту травматології і ортопедії Т.А.Ревенко, письменників: І.О.Гонілова, О.В.Клоччя, Г.Г.Володіна, М.Є.Миронова, В.П.Замкового, радянського історика А.М.Максимова, заслуженной артистки УРСР, балерини Е.П.Горчакової, новаторов виробництва П.М.Ангеліної, І.І.Бридько, В.П.Литвиненко, К.О.Северинова, голови облвиконкому Д.М.Гридасова.

В архіві зберігаються колекції документів з історії Донецького краю: спогади учасників боротьби за встановлення радянської влади в Донбасі, документи про партизанський і підпільно-патріотичний рух в роки Великої Вітчизняної війни, документи про Героїв Радянського Союзу, уродженцях Донбасу, документи про участь воїнів-інтернаціоналістів Донецької області в війскових подіях в Афганістані, колекції позасудових справ реабілітованих тощо.

Науково-технічна документація періоду до 1917 р. представлена планами і картами комісій з землеустрою, проектами розширення Маріупольського торгівельного порту.

У фондах періоду після 1917 року містяться технічні описи шахт і рудників, паспорти промислових підприємств і станції Донецької залізниці, документи з планування і будівництва населених пунктів, технічні умови на продукцію, звіти з розробки наукових тем.<<Повернення