Історична довідка

Державний архів Донецької області має багаторічну насичену подіями історію. Передумови для створення архівних установ в Донецькій області виникли ще у 1920 році. Відповідно до Постанови Ради народних комісарів Української РСР від 03 січня 1922 року створено Донецьке губернське архівне управління (губарх) при президії Донецького губвиконкому. У 1925 році ліквідовано Донецьку губернію, а з нею і губернські архівні установи, їхні функції передано Артемівському, Сталінському та Маріупольському окружним архівним управлінням (окрархам). У липні 1929 року рішенням Секретаріату ВУЦВК (Всеукраїнський центральний виконавчий комітет) створено крайовий історичний архів промисловості Донбасу.

У вересні 1930 року, у зв’язку з ліквідаціею округів, ліквідовано Артемівське, Сталінське та Маріупольське окружні архівні управління, і з 01 жовтня 1930 року замість них створено місцеві архівні управління. У березні 1932 року Сталінське місцеве архівне управління та крайовий історичний архів промисловості Донбасу реорганізовано в Сталінський державний історичний архів. Артемівське та Маріупольське місцеві архівні управління реорганізовано в державні історичні архіви.

У липні 1932 року створено Донецьку область. 29 вересня 1932 року на базі Сталінського державного історичного архіву засновано Донецький обласний історичний архів. У червні 1938 року Донецьку область розділено на Сталінську та Луганську області. Донецький обласний історичний архів перейменовано на Сталінський обласний історичний архів. У листопаді 1938 року архівні установи підпорядковано Наркомату внутрішніх справ. Згідно з наказом ГАУ НКВС СРСР (Головне архівне управління Народного комісаріату внутрішніх справ) від 25 листопада 1938 року Сталінський обласний історичний архів перейменовано на Сталінський обласний архів у м. Сталіно, Артемівський історичний архів – на Сталінський обласний архів у м. Артемівську, Маріупольський історичний архів – на Сталінський обласний архів у м. Маріуполі.

У роки Другої світової війни частину архівних фондів області евакуйовано. За період окупації Сталінським, Артемівським та Маріупольським архівами було втрачено 2848 фондів, 1051069 од. зб. за 1740-1940 роки. Повернені після евакуації фонди з Артемівського та Маріупольського обласних архівів надійшли на зберігання до Сталінського обласного архіву в м. Сталіне. Артемівський та Маріупольський архіви ліквідовано.

У 1958 році архів змінив назву на Сталінський обласний державний архів. У червні 1960 року архівні установи області виведені з підпорядкування МВС та передані у відання виконкому обласної ради депутатів трудящих. У листопаді 1961 року у зв’язку з перейменуванням м.Сталіне на м. Донецьк – Сталінський обласний державний архів перейменовано на Донецький. З 1980 року назва архіву – Державний архів Донецької області. У 1988 році ліквідовано архівний відділ Донецького облвиконкому, функції організації та контролю за діяльностю архівних установ області передано Державному архіву Донецької області.

У період незалежності України, у 1991 році ліквідовано партійний архів Донецького обкому партії, фонди передано Державному архіву Донецької області. Таким чином, архів поєднав функції управління архівною справою та діловодством, регіонального сховища всіх історичних документів та центру використання інформації. Протягом 1995-2006 років розширено мережу архівних установ області шляхом створення трудових архівів для виконання функцій соціального захисту громадян.

У 2014 році на початку російсько-української війни, частина Донецької області окупована російськими військами. Приміщення архівних установ області захоплені. У грудні 2014 року Державний архів Донецької області переміщено у місто Костянтинівку, на територію підконтрольну органам державної влади України. Протягом 2015-2019 років роботу Державного архіву Донецької області відновлено в повному обсязі.

Станом на 01 січня 2014 року до мережі архівних установ області входило 117 архівів. Через окупацію частини Донецької області мережа архівних установ зменшилася. Станом на 01 січня 2015 року мережа архівних установ області, які знаходяться на території підконтрольній органам державної влади України, складала 42 архіви. Станом на 01 січня 2020 року до архівної мережі Донецької області входять: Державний архів Донецької області, 12 архівних відділів та 1 сектор з архівної роботи міських рад, 2 архівних відділи військово-цивільних адміністрацій, 12 архівних відділів районних державних адміністрацій та 14 трудових архівів.