Колегіальні та дорадчі органи держархіву області – колегія, експертно-перевірна комісія та Науково-методична рада.

Основною формою роботи цих органів є засідання, на яких приймаються відповідні рішення, що оформлюються протоколами і за потреби затверджуються наказами держархіву області.

Формування колегіальних та дорадчих органів держархіву області і організація їх роботи здійснюються на підставі положень про них.

До персонального складу цих органів, залежно від покладених на них завдань, входять заступники директора, начальники структурних підрозділів, головні наукові співробітники та інші працівники держархіву області. Також можуть бути включені представники громадськості та сторонніх установ й організацій.

Контроль за виконанням рішень колегіальних та дорадчих органів держархіву області здійснюють особи, відповідальні за оформлення рішень цих органів – їх секретарі.