Матеріали семінарів, нарад для установ-джерел формування НАФ

2024

Організація діловодства в установі

2023

Закінчення діловодного року

Перевірка справ установи після переміщення

Організація та ведення діловодства в установі

2020

Особливості аудіовізуальних документів

Договір дарування (зразок)

Договір постійного зберігання (зразок)

Відео. ЦФ (зразок опису)

Фоно. ЦФ (зразок опису)

Фото. ЦФ (зразок опису)

Розроблення індивідуальних інструкцій з діловодства установ

2018

Організація роботи ЕК установи та оформлення її результатів

Електронний_документообіг

Впровадження нормативно-правових актів з питань роботи з електронними документами, їх підготовки на передавання на архівне зберігання

Презентация (історична довідка та передмова)

Презентация (особливості складання описів та акту)

2017

Методика проведення науково-технічного опрацювання документів

Організація та ведення обліку в архівних підрозділах юридичних осіб

2016

Організація діловодства та архівного зберігання документів

Впровадження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання