Матеріали семінарів, нарад для установ-джерел формування НАФ

2021

Заповнення облікових документів

2020

Особливості аудіовізуальних документів

Договір дарування (зразок)

Договір постійного зберігання (зразок)

Відео. ЦФ (зразок опису)

Фоно. ЦФ (зразок опису)

Фото. ЦФ (зразок опису)

Розроблення індивідуальних інструкцій з діловодства установ

2018

Організація роботи ЕК установи та оформлення її результатів

Електронний_документообіг

Впровадження нормативно-правових актів з питань роботи з електронними документами, їх підготовки на передавання на архівне зберігання

Презентация (історична довідка та передмова)

Презентация (особливості складання описів та акту)

2017

Методика проведення науково-технічного опрацювання документів

Організація та ведення обліку в архівних підрозділах юридичних осіб

2016

Організація діловодства та архівного зберігання документів

Впровадження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання