Методичні посібники держархіву області

Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181, встановлено вимоги щодо організації діловодних процесів та роботи архівних підрозділів, обов`язкові для виконання юридичними особами, незалежно від форм власності.

Методичні посібники держархіву області, що розкривають певні напрямки роботи, розроблено з метою допомоги працівникам установ при виконанні ними функціональних завдань.

Робоча інструкція по складанню паспорта архіву архівного підрозділу установи, підприємства, організації

Методичні рекомендації з організації роботи експертної комісії архівного відділу та експертної комісії державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи, організації