Державна архівна служба України
  Державний архів Донецької області
  Укр
  Рус
  Eng
 Нормативна база


Конституція України

Закони України

2013 рік

 • Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у
     відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією" № 221-VII від 18.04.2013

      [Розміщено 20.05.2013]

  2012 рік

 • "Кодекс цивільного захисту України" (Закон України № 5403-VI від 02.10.2012)

 • Закон України "Про засади державної мовної політики" № 5029-VI від 03.07.2012

 • Закон України "Про правила етичної поведінки" № 4722-VI від 17.05.2012

  2011 рік

 • Закон України "Про доступ до публічної інформації" № 2939-VI від 13.01.2011

 • Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції" № 3206-VI від 07.04.2011

  2010 рік

 • Закон України "Про захист персональних даних" № 2297-VI від 01.06.2010

 • Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення порядку та строків зберігання деяких категорій
     документів" № 1877-VI від 11.02.2010


 • Закон України "Про здійснення державних закупівель" № 2289-VI від 01.06.2010

  2007 рік

 • Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" № 537-V від 09.01.2007

  2006 рік

 • Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно посилення протидії незаконному обігу архівних
     документів" № 534-V від 22.12.2006


  2005 рік

 • Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах"" № 2594-IV від 31.05.2005

  2003 рік

 • Закон України "Про електронний цифровий підпис" № 852-IV від 22.05.2003

 • Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" № 851-IV від 22.05.2003

 • Закон України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону
     України "Про Національний архівний фонд і архівні установи""" № 594-IV від 06.03.2003


 • Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" № 1160-IV від 11.09.2003

  2001 рік

 • Закон України "Про страховий фонд документації України" № 2332-III від 22.03.2001

  2000 рік

 • Закон України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" № 1684-III від 20.04.2000

  1999 рік

 • Закон України "Про місцеві державні адміністрації" № 586-XIV від 09.04.1999

 • Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" № 1068-XIV від 21.09.1999

  1996 рік

 • Закон України "Про звернення громадян" № 393/96-ВР від 02.10.1996

  1994 рік

 • Закон України "Про державну таємницю" № 3855-XII від 21.01.1994

  1993 рік

 • Закон України "Про національний архівний фонд та архівні установи" № 3814-XII від 24.12.1993

 • Закон України "Про державну службу" № 3723-XII від 16.12.1993

  1992 рік

 • Закон України "Про інформацію" № 2657-XII від 02.10.1992 • Укази Президента України

 • Указ Президента України "Про проведення у 2014 році в Україні Року учасників бойових дій на території інших держав" № 329/2013 від 12.06.2013     [Розміщено 30.07.2013]

 • Указ Президента України "Питання організації та проведення заходів з відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі" № 34/2013 від 21.01.2013     [Розміщено 20.05.2013]

 • Указ Президента України "Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка" № 257/2012 від 11.04.2013     [Розміщено 08.11.2013]

 • Указ Президента України "Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов'язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні" № 37 від 23.01.2009

 • Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" № 109/2008 від 07.02.2008


 • Постанови Верховної Ради України


  Постанови Кабінету Міністрів України

 • Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади
  (постанова Кабінету Міністрів України № 630 від 24.06.2009)

      [Розміщено 27.11.2013]

 • Про проведення експертизи цінності документів (постанова Кабінету Міністрів України № 1004 від 08.08.2007),
  яка містить:
  "Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів" та
  "Порядок віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання"
      [Розміщено 07.05.2013]


 • Положення

 • Положення про колегію державного архіву Донецької області
  (наказ державного архіву Донецької області від 16 грудня 2016 року №55)

 • Про затвердження складу колегії державного архіву Донецької області від 22.06.2017

 • Про затвердження Положення про державний архів Донецької області від 12.01.2017 №20 З метою реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства та забезпечення виконання державним архівом Донецької області покладених на нього завдань і функцій, відповідно до законів України «Про Національний архівний фонд і архівні установи», «Про місцеві державні адміністрації», керуючись Типовим положенням про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887, Методичними рекомендаціями з розроблення Положення про державний архів області, міст Києва і Севастополя, затвердженими наказом Укрдержархіву від 18 січня 2013 року № 4 (із змінами), Положенням про організацію роботи архівів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 27 травня 2015 року № 797/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 травня 2015 року за № 624/27069

 • Про внесення змін до Положення про експертно-перевірну комісію державного архіву Донецької області
  (наказ державного архіву від 05.04.2016 №18 зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 12 квітня 2016 за №36/2104, опубліковано в газеті "Провінція" №16 (1319) 20.04.2016)
        [Розміщено 13.05.2016]

 • Типове положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду
  (наказ Міністерства юстиції України від 02.06.2014 № 864/5)
        [Розміщено 09.07.2014]

 • Положення про державний архів Донецької області
  (розпорядження голови облдержадміністрації від 23.05.2013 № 268)
        [Розміщено 27.05.2013]

 • Положення про колегію державного архіву Донецької області
  (розпорядження голови облдержадміністрації від 24.03.2015 № 107) (зміни у складі колегії держархіву області)


 • Положення про колегію державного архіву Донецької області
  (розпорядження голови облдержадміністрації від 15.06.2012 № 388)


 • Положення про експертно-перевірну комісію державного архіву Донецької області
  (наказ держархіву від 02.10.2013 № 40, зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Донецькій області 17 жовтня 2013 року за № 35/2008, опубліковано в газеті "Донецкие новости" № 47 (1167) 21-27.11.2013)
      [Змінено 21.11.2013]

 • Типове положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя
  (наказ Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1228/5)
      [Розміщено 16.07.2013]

 • Типове положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради
  (наказ Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1226/5)
      [Розміщено 16.07.2013]

 • Типове положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації
  (наказ Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1227/5)
      [Розміщено 16.07.2013]

 • Типове положення про Науково-методичну раду Центрального державного архіву, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя
  (наказ Міністерства юстиції України від 10.04.2013 № 667/5)
      [Розміщено 06.06.2013]

 • Положення про науково-методичну раду державного архіву Донецької області
  (наказ держархіву від 01.03.2016 № 9)
      [Розміщено 17.06.2017]

 • Положення про архівний підрозділ державного архіву області
  (наказ держархіву від 16.10.2008 № 40)


 • Положення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в архівних установах
  (наказ Міністерства юстиції України від 08.08.2013 № 1638/5)
        [Розміщено 18.10.2013]

 • Положення про огляд-конкурс на краще забезпечення збереження документів Національного архівного фонду та державний облік в архівних установах міських рад та райдержадміністрацій Донецької області
  (наказ державного архіву Донецької області та Донецької обласної організації Профспілки працівників держаних установ України від 23.04.2013 № 26/12)
        [Розміщено 23.05.2013]

 • Про внесення змін до наказу державного архіву Донецької області та Донецької обласної організації Профспілки працівників державних установ України від 23.04.2013 № 26/12 "Про проведення огляду-конкурсу архівних установ міських рад та райдержадміністрацій Донецької області"
  (наказ державного архіву Донецької області та Донецької обласної організації Профспілки працівників держаних установ України від 25.10.2013 № 50/14)
        [Розміщено 31.10.2013]

 • Положення про огляд-конкурс архівних установ області на кращу номенклатуру справ установи, організації, підприємства, кращий опис та кращу інформаційну роботу
  (наказ держархіву від 15.07.2010 № 40) • Порядки

  2014 рік

 • Порядок підготовки архівними установами документів Національного архівного фонду до експонування на виставках та в інших інформаційних заходах
  (наказ Міністерства юстиції України від 01.09.2014 № 1445/5)
      [Розміщено 10.11.2014]

 • Порядок доступу до приміщень і на територію державних архівних установ
  (наказ Міністерства юстиції України від 11.07.2014 № 1117/5)
      [Розміщено 19.09.2014]

  2013 рік

 • Порядок державного обліку документів Національного архівного фонду
  (наказ Міністерства юстиції України від 27.09.2013 № 2045/5)
      [Розміщено 18.04.2014]

 • Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам
  (наказ Міністерства юстиції України від 19.11.2013 № 2438/5)
      [Розміщено 21.08.2018]

  2012 рік

 • Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у державному архіві Донецької області
  (наказ держархіву № 44 від 16.07.2012)


  2009 рік

 • Порядок проведення Областного конкурсу "Приязна архівна установа"
  (протокол № 1 від 29.09.2009 засідання оргкомітету з проведення Областного конкурсу "Приязна архівна установа")


  2008 рік

 • Порядок користування документами Національного архівного фонду України в державному архіві Донецької області
  (схвалено протоколом науково-методичної ради держархіву Донецької області від 17.10.2008 № 5)


  2002 рік

 • Порядок ведення державного обліку документів Національного архівного фонду України
  (наказ Державного комітету архівів України від 11.06.2002 № 43)
 • Правила

 • Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях
  (Наказ Міністерства юстиції України від 04.07.2018 № 2277/5)
      [Розміщено 22.08.2018]

 • Правила роботи архівних установ України
  (Наказ Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5)
      [Розміщено 16.05.2013]

 • Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій
  (Наказ Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету архівів № 87 від 05.06.2007, № 188 від 19.09.2008)


 • Правила охорони праці в архівних установах
  (Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 01.02.2005 № 22)


 • Основні правила роботи державних архівів України.
  (Схвалено колегією Держкомархіву України від 3.02.2004, протокол № 2)


 • Правила пожежної безпеки для державних архівних установ України.
  (Наказ Державного комітету архівів України від 08.05.2003 № 68) • Регламенти


  Переліки

 • Перелік типових видів документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які створюються у науково-технічній та виробничій діяльності підприємств, установ і організацій
  (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 22.07.2014 № 1188/5)
      [Розміщено 19.09.2014]

 • Перелік документів, що створюються під час діяльності Державної архівної служби України, державних та інших архівних установ України, спеціальних установ страхового фонду документації, із зазначенням строків зберігання документів
  (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2013 № 2433/5)
      [Розміщено 13.12.2013]

 • Перелік видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду
  (затверджено наказом Міністерства юстиції від 14.03.2013 № 430/5)
      [Розміщено 09.04.2013]

 • Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання
  (затверджено наказом Міністерства юстиції від 12.04.2012 № 578/5)
      [Розміщено 28.01.2013]


 • Інструкції  Номенклатури

  З 1 січня 2013 року введено в дію нову редакцію "Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання" (далі - Перелік)
  (наказ Міністерства юстиції від 12.04.2012 № 578/5).

  Звертаємо Вашу увагу на наступне:

 • у зв’язку з втратою чинності попередньої редакції Переліку (1998) (втратила чинність з 01.01.2013), відбір документів за номенклатурами справ, погодженими до 2013 року, не дозволяється;

 • відбір документів постійного та тривалого зберігання до відповідних описів справ, вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, здійснюється згідно з Переліком (2012) і галузевими переліками;

 • у разі розгляду актів про вилучення для знищення документів, не віднесених до НАФ, установі, підприємству та організації (далі - установа) пропонується додавати довідку, підписану керівником установи та головним бухгалтером і завірену гербовою печаткою (печаткою із зазначенням ідентифікаційного коду), у який зазначається, що перевірку фінансової діяльності зазначеної установи проведено державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства (органами державної фінансової інспекції) за вказаний період та спорів (суперечок), порушень кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах не було;

 • документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу (ст. 186, 187, 219, 241, 242, 248, 269, 271, 319, 323, 325-328, 330, 333, 334, 336-338, 344, 345, 351-353, 927, 928, 1006, 1007, 1011, 1083, 1086, 1090, 1109, 1323, 1434, 1580, 1684 Переліку (2012)), зберігаються 5 років.


  2018 рік

 • "Примірна номенклатура справ промислового підприємства"
  (протокол ЕПК від 29.11.2018 № 12)
        [Розміщено 29.11.2018]

 • "Примірна номенклатура справ місцевої прокуратури"
  (протокол ЕПК від 31.10.2018 № 11)
        [Розміщено 09.11.2018]

 • Примірна номенклатура справ місцевого загального суду (після модифікації)
  (протокол ЕПК від 30.05.2018 № 5)
        [Розміщено 22.08.2018]

  2017 рік

 • Примірна номенклатура справ місцевого загального суду
  (протокол ЕПК від 26.07.2017 № 8)
        [Розміщено 04.10.2017]

  2016 рік

 • Примірна номенклатура справ редакції газети
  (протокол ЕПК № 8 від 28.09.2016)
        [Розміщено 03.10.2016]

 • Примірна номенклатура справ відділу державної виконавчої служби, розроблена спільно з Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області
  (протокол ЕПК № 8 від 28.09.2016)
        [Розміщено 03.10.2016]

 • Примірна номенклатура справ відділу державної реєстрації актів цивільного стану, розроблена спільно з Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області
  (протокол ЕПК № 8 від 28.09.2016)
        [Розміщено 03.10.2016]

 • Примірна номенклатура справ трудового архіву
  (протокол ЕПК № 6 від 29.06.2016)
        [Розміщено 30.06.2016]

  2015 рік

 • Примірна номенклатура справ сільськогосподарського підприємства
  (протокол ЕПК № 10 від 30.11.2015)
        [Разміщено 22.12.2015]

 • Примірна номенклатура справ централізованої бібліотечної системи (ЦБС) району (міста)
  (протокол ЕПК № 6 від 15.10.2015)
        [Разміщено 22.12.2015]

 • Примірна номенклатура справ музею
  (протокол ЕПК № 5 від 17.09.2015)
        [Разміщено 23.06.2015]

 • Примірна номенклатура справ Служби у справах дітей міської ради (райдержадміністрації)
  (протокол ЕПК № 4 від 23.09.2015)
        [Разміщено 23.06.2015]

 • Примірна номенклатура справ архівного відділу райдержадміністрації (міської ради)
  (протокол ЕПК № 2 від 28.05.2015)
        [Розміщено 09.06.2015]

  2014 рік

 • Примірна номенклатура справ державного підприємства з видобутку вугілля
  (протокол ЕПК № 8 від 03.06.2014)
        [Розміщено 22.10.2014]

 • Примірна номенклатура справ вугільної шахти
  (протокол ЕПК № 10 від 17.07.2014)
        [Розміщено 31.07.2014]

 • Примірна номенклатура справ управління агропромислового розвитку районної держадміністрації
  (протокол ЕПК № 7 від 29.04.2014)
        [Розміщено 07.05.2014]

 • Примірна номенклатура справ технікуму (коледжу)
  (протокол ЕПК № 4 від 14.03.2014)
        [Розміщено 02.04.2014]

 • Примірна номенклатура справ відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Донецькій області
  (протокол ЕПК № 1 від 31.01.2014)
        [Розміщено 26.03.2014]

 • Примірна номенклатура справ фінансового управління (відділу) міської ради, районної держадміністрації
  (протокол ЕПК № 2 від 13.02.2014)
        [Розміщено 19.03.2014]

  2013 рік

 • Примірна номенклатура справ загальноосвітньої школи (школи-ліцею)
  (протокол ЕПК № 16 від 28.11.2013)
        [Розміщено 30.12.2013]

 • Примірна номенклатура справ управління (відділу) містобудування та архітектури міської ради
  (протокол ЕПК № 11 від 17.09.2013)
        [Розміщено 25.11.2013]

 • Примірна номенклатура справ відділу містобудування та архітектури районної держадміністрації
  (протокол ЕПК № 11 від 17.09.2013)
        [Розміщено 14.11.2013]

 • Примірна номенклатура справ відділу освіти міської ради (районної держадміністрації)
  (протокол ЕПК № 12 від 01.10.2013)
        [Розміщено 14.11.2013]

 • Примірна номенклатура справ відділу ведення Державного реєстру виборців
  (протокол ЕПК № 12 від 01.10.2013)
        [Розміщено 04.10.2013]

 • Примірна номенклатура справ центральної районної лікарні
  (протокол ЕПК № 6 від 16.05.2013)
        [Розміщено 05.09.2013]

 • Примірна номенклатура справ центральної міської лікарні
  (протокол ЕПК № 6 від 16.05.2013)
        [Розміщено 05.09.2013]

 • Примірна номенклатура справ районної ради
  (протокол ЕПК № 4 від 04.04.2013)
        [Розміщено 05.09.2013]

 • Примірна номенклатура справ відділу культури міської ради (районної держадміністрації)
  (протокол ЕПК № 7 від 20.06.2013)
        [Розміщено 05.09.2013]

 • Примірна номенклатура справ управління (відділу) економіки міської ради (районної держадміністрації)
  (протокол ЕПК № 8 від 10.07.2013)
        [Розміщено 05.09.2013]

 • Примірна номенклатура справ міського (районного) управління охорони здоров’я
  (протокол ЕПК № 6 від 16.05.2013)
        [Розміщено 05.09.2013]

 • Примірна номенклатура справ Управління Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного значення
  (протокол ЕПК держархіву Донецької області № 5 від 23.04.2013 та протокол ЕК Головного управління Державної казначейської служби України у Донецькій області № 3 від 28.02.2013)
        [Розміщено 10.06.2013, змінено 05.07.2013]

 • Примірна номенклатура справ районної держадміністрації
  (протокол ЕПК № 4 від 04.04.2013)
        [Розміщено 05.06.2013]

 • Примірна номенклатура справ міської ради, виконавчого комітету
  (протокол ЕПК № 3 від 15.03.2013)
        [Розміщено 12.04.2013, змінено 23.10.2013]

 • Примірна номенклатура справ сільської (селищної) ради, виконавчого комітету
  (протокол ЕПК № 2 від 01.03.2013)
        [Розміщено 20.03.2013]

  2012 рік

 • Примірна номенклатура справ відділу (управління) Держкомзему (Держземагенства) у місті (районі)
  (протокол ЕПК № 21 від 18.12.2012)
        [Розміщено 20.03.2013]

  2008 рік

 • Примірна номенклатура справ відділу адміністрування Державного реєстру виборців та відділу ведення Державного реєстру виборців
  (протокол ЕПК № 12 від 31.07.2008)


 • Примірна номенклатура справ фінансового управління (відділу) міської ради (райдержадміністрації)
  (протокол ЕПК № 3 від 28.02.2008)

 • Науково-методичні розробки архіву

 • Методичні рекомендації з організації роботи експертної комісії архівного відділу та експертної комісії державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи, організації
  [Розміщено 21.09.2017]

 • Методичні рекомендації по складанню анотованого реєстру описів фондів архівними установами області
  [Розміщено 20.03.2013]

 • Методичні рекомендації по описуванню фотодокументів та фотоальбомів
  [Розміщено 20.03.2013]

 • Пам'ятка по прийманню, обліку, зберіганню та видаванню незапитаних трудових книжок
  [Розміщено 20.03.2013]

 • Пам'ятка по організації та проведенню семінарів-нарад в установах – джерелах формування НАФ
  [Розміщено 20.03.2013]

 • Пам'ятка про проведення перевіряння наявності та фізичного стану справ в архіві
  [Розміщено 20.03.2013]

 • Інформація для юридичних осіб, які проходять процедуру державної реєстрації (перереєстрації)
  [Розміщено 20.03.2013]

 • Методичні рекомендації "Робота з фотодокументами в електронному вигляді"
  [Розміщено 20.03.2013]

 • Пам'ятка щодо складання пояснювальної записки до паспорту архіву архівними підрозділами (архівами) установ, підприємств, організацій, документи яких віднесено до Національного архівного фонду
  [Розміщено 20.03.2013]

 • Пам'ятка з обліку документів в архівних підрозділах підприємств, установ, організацій
  [Розміщено 20.03.2013]

 • Пам’ятка щодо підготовки до передачі документів при ліквідації підприємства, установи, організації в трудовий архів, архівний відділ міської ради (райдержадміністрації)
  [Розміщено 20.03.2013]

 • Пам’ятка по укладанню анотованого реєстру описів фондів архівними установами області
  [Розміщено 20.03.2013]

 • Пам’ятка "Про порядок ведення контрольно-наглядових справ установ – джерел формування НАФ"
  [Розміщено 20.03.2013]

 • Методичні рекомендації "Організація роботи щодо приймання-передавання виборчих документів окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України

 • Методичні рекомендації "Про організацію роботи з документами громадських і політичних об'єднань"

 • Методичні рекомендації щодо складання огляду архівного фонду

 • Методичні рекомендації "Робота з цифровими копіями документів у читальному залі архіву"

 • Методичні рекомендації щодо складання архівних колекцій

 • Методичні рекомендації по роботі з документами особового походження

 • Методичні рекомендації "Про користування інформаційною базою данних з обліку документів і довідкової роботи"


 • Нормативна база для організації роботи трудових архівів
  Державний архів Донецької області © 2016 р.