Нормативна база

Закони України

Закон України Про Національний архівний фонд та архівні установи

Закон України Про страховий фонд документації

Закон України Про державну службу

Закон України Про запобігання корупції

Закон України Про очищення влади

Закон України Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років

Закон України Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років

Укази Президента

Указ Президента України “Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні” № 37 від 23.01.2009 р.

Постанови Кабінету Міністрів

Постанова Кабінету Міністрів України Про проведення експертизи цінності документів від 08.08.2007 № 1004

Постанова Кабінету Міністрів України Деякі питання документування управлінської діяльності від 17.01.2018 № 55

Накази Міністерства юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» від 18.06.2015  № 1000/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил роботи архівних установ України» від 08.04.2013  № 656/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації» від 10.02.2012  № 232/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Типового положення про архівний відділ міської ради» від 16.06.2016  № 1693/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради, ради об’єднаної територіальної громади для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду» від 02.06.2014  № 864/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженості документів Національного архівного фонду» від 19.12.2019  № 4076/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку забезпечення евакуації, зберігання та знищення документів в умовах особливого періоду» від  17.10.2019  № 3194/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку доступу до приміщень і на територію державних архівних установ» від 11.07.2014  № 1117/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам» від 19.11.2013  № 2438/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя» від 19.06.2013  № 1228/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Типового положення про Науково-методичну раду Центрального державного архіву, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя» від 10.04.2013  № 667/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації» від 19.06.2013  № 1227/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку підготовки архівними установами документів Національного архівного фонду до експонування на виставках та в інших інформаційних заходах» від 01.09.2014  № 1445/5