Нормативна база

Деякі питання електронного документообігу

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»

Постанова КМУ від 17.01. 2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»

Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014  № 1886/5 «Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання»

Наказ Міністерства юстиції України від 30.12.2020 4555/5 «Про затвердження Порядку приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на постійне зберігання»

ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»

Закони України

Закон України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану

Закон України Про Національний архівний фонд та архівні установи

Закон України Про страховий фонд документації

Закон України Про державну службу

Закон України Про запобігання корупції

Закон України Про очищення влади

Закон України Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років

Закон України Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років

Укази Президента

Указ Президента України “Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні” № 37 від 23.01.2009 р.

Постанови Кабінету Міністрів

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10. 2013 № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій»

Постанова Кабінету Міністрів України Про проведення експертизи цінності документів від 08.08.2007 № 1004

Акти Міністерств України

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.03.2021  № 526 “Про затвердження національного класифікатора НК 010:2021 та скасування національного класифікатора ДК 010-98”

Наказ Міністерства юстиції України від 14.03.2013  № 430/5 “Про затвердження Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду”

Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012  № 578/5 “Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, із зазначенням строків зберігання документів”

Наказ Міністерства юстиції України від 27.11.2017  № 3790/5 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для архівних установ України»

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» від 18.06.2015  № 1000/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил роботи архівних установ України» від 08.04.2013  № 656/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації» від 10.02.2012  № 232/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Типового положення про архівний відділ міської ради» від 16.06.2016  № 1693/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради, ради об’єднаної територіальної громади для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду» від 02.06.2014  № 864/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженості документів Національного архівного фонду» від 19.12.2019  № 4076/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку забезпечення евакуації, зберігання та знищення документів в умовах особливого періоду» від  17.10.2019  № 3194/5

Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Інструкції з організації відвідування державних архівних установ” від 18.08.2023 № 2984/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам» від 19.11.2013  № 2438/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя» від 19.06.2013  № 1228/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Типового положення про Науково-методичну раду Центрального державного архіву, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя» від 10.04.2013  № 667/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації» від 19.06.2013  № 1227/5

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку підготовки архівними установами документів Національного архівного фонду до експонування на виставках та в інших інформаційних заходах» від 01.09.2014  № 1445/5

Накази Державного архіву Донецької області

Наказ Державного архіву Донецької області від 30.05.2024 № 18 «Про затвердження Порядку проведення перевірок стану архівної справи та діловодства Державним архівом Донецької області», зареєстрований у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 04.06.2024 за № 60/699

Наказ Державного архіву Донецької області від 26.02.2024 № 8 «Про затвердження Порядку підготовки документів Національного архівного фонду (управлінської документації) для передавання на постійне зберігання та їх приймання у Державному архіві Донецької області», зареєстрований у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України 29.02.2024 за № 28/667

Наказ Державного архіву Донецької області від 05.12.2023 № 22 «Про внесення змін до Положення про експертно-перевірну комісію державного архіву Донецької області», зареєстрований в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 08.12.2023 за № 135/628.