Державна архівна служба України
    Державний архів Донецької області
  Укр
  Рус
  Eng
 Звернення громадян


 
Загальна інформація


Робота із зверненнями громадян в держархіві області ведеться у відповідності з вимогами Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ".

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 жовтня 2014 року № 644 «Про внесення змін в розпорядження голови облдержадміністрації від 29 липня 2014 року № 590» держархів області перереєстровано у м. Краматорську, фактичне розташування у м. Костянтинівці.

Всі документи, які знаходились на зберіганні в держархіві області залишились у м. Донецьку, на тимчасово окупованій території України.

У відповідь на запити громадян надається безкоштовна відповідь про неможливість виявлення інформації по фондах держархіву області.

Відділ використання інформації документів держархіву області:

* здійснює прийом громадян;

* забезпечує виконання запитів юридичних і фізичних осіб;

* забезпечує доступ до публічної інформації;

* надає консультації за телефоном (06272) 2-15-42;

* надає консультації по електронній пошті archive_dn@arch.gov.ua.При розгляді запитів громадян в першу чергу виконуються запити найменш соціально захищених верств населення, Героїв, інвалідів та ветеранів Другої світової війни, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Питання роботи із зверненнями громадян щорічно розглядаються на засіданнях колегії держархіву області.Держархів області інформує про стан роботи із зверненнями громадян Донецьку обласну державну адміністрацію і Державну архівну службу України.


 
Запити трудового характеру

Документи з особового складу (накази, особові рахунки, особові справи, відомості про нарахування заробітної плати) зберігаються в установах, підприємствах, організаціях на протязі 75 років і не надходять на збереження до держархівуобласті.
Тому для підтвердження трудового стажу, розміру заробітної плати, навчання слід звертатися за місцем роботи, навчання.
У разі, якщо установа, організація, підприємство реорганізовано -необхідно звертатися до правонаступника або в установу вищого рівня. У разі якщо установа, організація, підприємство ліквідовано - документи передаються на збереження в трудові архіви міських та районних рад або в приватні архіви.


За інформацію про заробіток та трудовий стаж працівників партійних та комсомольських органів (обласного, міських, районних комітетів компартії і комсомолу) слід звертатися в державний архів Донецької області. 

 
Запити щодо актів цивільного стану та підтвердження родинних стосунків

Метричні книги до 1920 року та актові записи громадського стану за 1932-1933 роки (по Донецькій області) залишились у м. Донецьку, на тимчасово окупованій території України.

Тому на запити громадян щодо надання архівних довідок про народження, вступ у шлюб, смерть, підтвердження родинних зв’язків держархів області надає офіційну відповідь про те, що зазначені документи знаходяться у м. Донецьку, на тимчасово окупованій території України.

Для консультації щодо отримання відомостей про народження, вступ у шлюб, смерть після 1920 року та крім 1932-1933 років (на території сучасної Донецької області), необхідно звертатись до Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, за адресою: вул. Паркова, 10, м. Краматорськ, 84301, Донецька область, Україна. Тел.: +38 (06264) 7-00-33, 5-13-17.

Ел. пошта: vcs@dn.minjust.gov.ua


 
Порядок розгляду звернень громадян, особистий прийом, консультації по телефону та електронній пошті

Держархів області розглядає звернення громадян на особистому прийомі, письмові, надіслані електронною поштою та телефоном. Особистий прийом громадян та надання консультацій по телефону здійснюється спеціалістами відділу використання інформації документів, за адресою: вул. Громова, 34а, м. Костянтинівка, 85113, Донецька область, Україна. Тел.: +38 (06272) 2-15-42 . Прийом та консультація фізичних та юридичних осіб здійснюється безкоштовно.

Особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня», інвалідів Другої світової війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України здійснюється першочергово. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу. У разі, якщо вирішити питання на особистому прийомі не можливо через складність і необхідність додаткового вивчення питання, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви.Зразки заяв:

1. Народження, вступ у шлюб, смерть
2. Трудовий стаж
3. Заробітна плата
4. Трудовий стаж та заробітна плата
5. Копія, витяг з рішення
6. Інше питання

Адреса для листування: 85113, Донецька область, м. Костянтинівка, Громова, 34а.
Також письмові заяви можливо направити до держархівуобласті по електронній пошті: archive_dn@arch.gov.ua .

Електронною поштою, також надаються консультації громадянам, які не потребують заповнення бланку звернення. Консультації надаються працівниками відділу використання інформації документів держархівуобласті, відповідь надається не на бланку. Письмові запити громадян повинні містити ПІБ заявника, поштова адреса, чітко викладене питання, з якого людина звертається до архіву. У разі необхідності мають бути додані ксерокопії пояснюючих документів, паспорта, трудової книжки. Письмове звернення має бути надруковане або написане від руки розбірливо і чітко, підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати. Для реєстрації і виконання запиту необхідна поштова адреса заявника. Без поштової адреси заявника запит на виконання не приймається, заяви не розглядаються. Надання послуг здійснюється державною мовою.
Більш детальну інформацію можна отримати в документі Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у державному архіві Донецької області "наказ державного архіву № 44 від 16.07.2012"


 
Інформація про можливість оскарження дій посадових осіб щодо результатів розгляду звернень громадян

Відповідно до статті 4 Закону України «Про звернення громадян» громадянин може подати скаргу на рішення, дії або бездіяльність органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування у порядку підлеглості вищому органу особисто або через уповноважену ним особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками. Згідно зі статтею 17 Закону України «Про звернення громадян» скарга на рішення може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про звернення громадян» до рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності, внаслідок яких: порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян); створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

Громадянин може подати скаргу на рішення, дії або бездіяльність органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування у порядку підлеглості вищому органу особисто або через уповноважену ним особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.

Статтею 17 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що скарга на рішення, що оскаржується, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

Оскарження рішень, дій або бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування до суду має певні особливості, пов’язані з характером порушеного права. Такі позови підвідомчі судам загальної юрисдикції або адміністративним судам, юрисдикція яких відрізняється між собою. Від правильності визначення виду судового органу, до якого необхідно звертатися за захистом, залежить швидкість поновлення порушених прав та інтересів заінтересованої особи.


 
Графік особистого прийому громадян керівництвом державного архіву Донецької області

Особистий прийом громадян керівництвом держархіву області здійснюється за адресою: 85113, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Громова, 34а, 1,2 поверх, кабінети 102, 110, 204.

ПІБ
Посада
Приймальні дні та часи
№ кабінет
№ телефону
Заміна на випадок відсутності з поважних причин (П.І.Б. виконавця)
Шишолік
Ірина
Василівна
директор архіву
I та III середа місяця
- 09:00 - 12:00

102
(06272)2-52-05
Новікова
Каріна
Анатоліївна
Новікова
Каріна
Анатоліївна
заступник директора-
начальник відділу
організації та
координації архівної
справи

II и IV вівторок місяця
- 09:00 - 12:00

204
(06272)2-10-61
Пирожкова
Наталя
Вікторівна
Пирожкова
Наталя
Вікторівна
заступник директора-
начальник відділу
використання
інформації
документів

II и IV вівторок місяця
- 09:00 - 12:00

110
(06272)2-15-42
Новікова
Каріна
АнатоліївнаОсобистий прийом громадян спеціалістами відділу використання інформації документів здійснюється за адресою: 85113, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Громова, 34-а, каб. 110,
1 поверх.


Понеділок – п’ятниця з 9.00 до 15.00
З 12.00 до 12.30 перерва
 
Читальний зал


ГРАФІК РОБОТИ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛУ
Читальний зал, адреса, № кабінету, № телефону Часи роботи Дні роботи
м. Костянтинівка вул. Громова, 34 а, кабінет № 110 (062-72) 2 -15-42 09.00-15.00 понеділок
вівторок
четвер
п’ятниця

Оформлення осіб для користування архівними документами у читальному залі держархіву області здійснюється у відповідності до вимог ІІІ розділу Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.11.2013 № 2438/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиціїі України 21.11.2013 р. за № 1983/24515. Для оформлення користувача для роботи в читальному залі необхідно мати:

– паспорт

– 2 фото 3х4

– відношення до юридичної особи чи навчального закладу (для тематичного дослідження)

Заява користувача читального залу
 
Аналітична та звітна інформація

 
Нормативна база


Державний архів Донецької області © 2019