Стратегія та місія

Місією архівістів Донецького регіону – формування та зберігання найповнішого і багатовимірного, найбільш наближеного до об’єктивності інформаційного відбиту життя суспільства.

Головною метою діяльності Державного архіву Донецької області є реалізація державної політики у сфері архівної справи та діловодства, використання інформаційних ресурсів архівних документів з метою задоволення інформаційних потреб суспільства.

Страгічними завданнями діяльності Державного архіву Донецької області:

  • організація формування документів Національного архівного фонду:
  • забезпечення збереженості Національного архівного фонду:
  • цифровізація успіх процесів архівної справи та діловодства;
  • популяризація архівних документів.