Структура

Керівництво архівуШишолік Ірина Василівна


Директор архіву
тел. (06272) 6-22-06
Е-mail: i.shisholik.dn@arch.gov.ua


Новікова Каріна Анатоліївна


Заступник директора – начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства
тел. (06272) 6-22-04 E-mail: k.novikova.dn@arch.gov.ua

Пирожкова Наталя Вікторівна


Заступник директора – начальник відділу використання інформації документів
тел. (06272) 6-22-05
E-mail: n.pirozhkova.dn@arch.gov.ua

Структурні підрозділи архіву


Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства

Здійснює управління архівною справою та діловодством на території області, координацію діяльності та контроль за роботою архівних установ області з питань архівної справи та діловодства.

Заступник начальника відділу

Василенко Інна Вікторівна

тел.: (06272) 6-22-04

E-mail: i.vasilenko.dn@arch.gov.ua

Відділ забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату

Приймає на зберігання документи Національного архівного фонду, забезпечує їх державний облік та збереженість.

Начальник відділу

Вакансія

тел.: (06272) 6-22-06

Відділ використання інформації документів

Забезпечує роботу із зверненнями громад, відповідає за надання доступу до публічної інформації та популяризацію архівної інформації серед населення.

Заступник начальника відділу

Олійник Наталя Миколаївна

тел. (06272) 6-22-05

Відділ інформаційних технологій, оцифрування та реставрації документів

Забезпечує фізичне збереження документів Національного архівного фонду, створення страхового фонду та фонду користування на документи.

Начальник відділу

Горбачов Олександр Валерійович

тел. (06272) 6-22-06

E-mail: o.gorbachov.dn@arch.gov.ua

Адміністративно-господарський відділ

Організовує господарське та матеріально-технічне забезпечення діяльності структурних підрозділів архіву.

Начальник відділу

Бовкуненко Петро Володимирович

тел. (06272) 6-22-06

E-mail: p.bovkunenko.dn@arch.gov.ua

Сектор управління персоналом

Реалізує державну політику з питань управління персоналом у державному архіві.

Завідувач сектору

Талалайкіна Ганна Сергіївна

тел. (06272) 6-22-06

E-mail: a.talalaykina.dn@arch.gov.ua

Сектор економіки та фінансового забезпечення

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності державного архіву та складення звітності.

Завідувач сектору – головний бухгалтер

Саєнко Любов Валеріївна

тел. (06272) 6-22-06

E-mail: l.saenko.dn@arch.gov.ua

Сектор документоведення

Забезпечує організацію діловодного обслуговування в держаному архіві.

Завідувач сектору

Якубовська Лілія Віталіївна

тел.: (06272) 6-22-06

E-mail: archive_dn@arch.gov.ua

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Забезпечення правильного застосування та неухильного додержання законодавства, організація договірної та претензійно-позовної роботи; участь у здійсненні публічних закупівель; проведення правової експертизи проєктів наказів, інших нормативних актів та організація їх державної реєстрації.

Бовкуненко Олена Петрівна

тел. (06272) 6-22-06

E-mail: o.bovknnenko.dn@arch.gov.ua

Головний науковий співробітник

Забезпечує методичне керівництво щодо реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства, координує діяльність у сфері дослідження проблем архівної справи в області, проведення методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ області.

Буценко Надія Дмитріївна

тел.: (06272) 6-22-06

E-mail: n.butsenko.dn@arch.gov.ua

Структура

Cтруктура, яка діє з 04.08.2021