Структура

Керівництво архівуШишолік Ірина Василівна


Директор архіву
тел. (06272) 6-22-06
Е-mail: i.shisholik.dn@arch.gov.ua


Новікова Каріна Анатоліївна


Заступник директора – начальник відділу організації та координації архівної справи
тел. (06272) 6-22-04 E-mail: k.novikova.dn@arch.gov.ua

Пирожкова Наталя Вікторівна


Заступник директора – начальник відділу використання інформації документів
тел. (06272) 6-22-05
E-mail: n.pirozhkova.dn@arch.gov.ua

Відділи та структурні підрозділи архіву


Відділ організації та координації архівної справи

Здійснює управління архівною справою та діловодством на території області, координацію діяльності та контроль за роботою архівних установ області з питань архівної справи та діловодства.

Заступник начальника відділу

Василенко Інна Вікторівна

тел.: (06272) 6-22-04

E-mail: i.vasilenko.dn@arch.gov.ua

Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства

Забезпечує організацію та проведення заходів, спрямованих на поповнення Національного архівного фонду документами історико-культурної спадщини України.

Начальник відділу

Алімова Наталя Миколаївна

тел.: (06272) 6-22-06

E-mail: n.alimova.dn@arch.gov.ua

Відділ забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату

Приймає на зберігання документи Національного архівного фонду, забезпечує їх державний облік та збереженість.

Начальник відділу

Вакансія

Відділ використання інформації документів

Забезпечує роботу із зверненнями громад, відповідає за надання доступу до публічної інформації та популяризацію архівної інформації серед населення.

Заступник начальника відділу

Вакансія

тел. (06272) 6-22-05

Відділ фізичного збереження документів і інформаційно-пошукових систем

Забезпечує фізичне збереження документів Національного архівного фонду, створення страхового фонду та фонду користування на документи.

Начальник відділу

Горбачов Олександр Валерійович

тел. (06272) 6-22-06

E-mail: o.gorbachov.dn@arch.gov.ua

Адміністративно-господарський відділ

Організовує господарське та матеріально-технічне забезпечення діяльності структурних підрозділів архіву.

Начальник відділу

Бовкуненко Петро Володимирович

тел. (06272) 6-22-06

E-mail: p.bovkunenko.dn@arch.gov.ua

Сектор управління персоналом

Реалізує державну політику з питань управління персоналом у державному архіві.

Завідувач сектору

Талалайкіна Ганна Сергіївна

тел. (06272) 6-22-06

E-mail: a.talalaykina.dn@arch.gov.ua

Сектор економіки та фінансового забезпечення

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності державного архіву та складення звітності.

Завідувач сектору – головний бухгалтер

Саєнко Любов Валеріївна

тел. (06272) 6-22-06

E-mail: l.saenko.dn@arch.gov.ua

Сектор документоведення

Забезпечує організацію діловодного обслуговування в держаному архіві.

Завідувач сектору

Якубовська Лілія Віталіївна

тел.: (06272) 6-22-06

E-mail: archive_dn@arch.gov.ua

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Забезпечення правильного застосування та неухильного додержання законодавства, організація договірної та претензійно-позовної роботи; участь у здійсненні публічних закупівель; проведення правової експертизи проєктів наказів, інших нормативних актів та організація їх державної реєстрації.

Бовкуненко Олена Петрівна

тел. (06272) 6-22-06

E-mail: o.bovknnenko.dn@arch.gov.ua

Головні наукові співробітники

Головний науковий співробітник

Забезпечує методичне керівництво щодо реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства, координує діяльність у сфері дослідження проблем архівної справи в області, проведення методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ області.

Буценко Надія Дмитріївна

тел.: (06272) 6-22-06

E-mail: n.butsenko.dn@arch.gov.ua

Головний науковий співробітник

Забезпечує координацію діяльності архівних установ області, здійснює наукове керівництво дослідженнями найважливіших проблем архівної справи.

Широбокова Людмила Іванівна

тел.: (06272) 6-22-04

E-mail: l.shirobokova.dn@arch.gov.ua