Структура

Керівництво архівуШишолік Ірина Василівна


Директор архіву
тел. (06272) 6-22-06

Е-mail: [email protected]


Новікова Каріна Анатоліївна


Заступник директора – начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства
тел. (06272) 6-22-04
E-mail: [email protected]

Вакансія


Заступник директора – начальник відділу використання інформації документів

Структурні підрозділи архіву


Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства

Здійснює управління архівною справою та діловодством на території області, координацію діяльності та контроль за роботою архівних установ області з питань архівної справи та діловодства.

Заступник начальника відділу

Василенко Інна Вікторівна

E-mail: [email protected]

Відділ забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату

Приймає на зберігання документи Національного архівного фонду, забезпечує їх державний облік та збереженість.

Начальник відділу

Вакансія

Відділ використання інформації документів

Забезпечує роботу із зверненнями громад, відповідає за надання доступу до публічної інформації та популяризацію архівної інформації серед населення.

Заступник начальника відділу

Вакансія

Відділ інформаційних технологій, оцифрування та реставрації документів

Забезпечує фізичне збереження документів Національного архівного фонду, створення страхового фонду та фонду користування на документи.

Начальник відділу

Горбачов Олександр Валерійович

E-mail: [email protected]

Адміністративно-господарський відділ

Організовує господарське та матеріально-технічне забезпечення діяльності структурних підрозділів архіву.

Начальник відділу

Бовкуненко Петро Володимирович

E-mail: [email protected]

Сектор управління персоналом

Реалізує державну політику з питань управління персоналом у державному архіві.

Завідувач сектору

Талалайкіна Ганна Сергіївна

E-mail: [email protected]

Сектор економіки та фінансового забезпечення

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності державного архіву та складення звітності.

Завідувач сектору – головний бухгалтер

Саєнко Любов Валеріївна

E-mail: [email protected]

Сектор документоведення

Забезпечує організацію діловодного обслуговування в держаному архіві.

Завідувач сектору

Якубовська Лілія Віталіївна

E-mail: [email protected]

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Забезпечення правильного застосування та неухильного додержання законодавства, організація договірної та претензійно-позовної роботи; участь у здійсненні публічних закупівель; проведення правової експертизи проєктів наказів, інших нормативних актів та організація їх державної реєстрації.

Бовкуненко Олена Петрівна

E-mail: [email protected]

Головний науковий співробітник

Забезпечує методичне керівництво щодо реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства, координує діяльність у сфері дослідження проблем архівної справи в області, проведення методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ області.

Буценко Надія Дмитріївна

E-mail: [email protected]

Структура

Cтруктура, яка діє з 04.08.2021